12 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PEDAGOGICZNA

14.03.2018

W dniach 14-18 marca odbyła się dwunasta już Międzynarodowa konferencja naukowo-pedagogiczna, cyklicznie organizowana przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i jego partnera w Kraju Saary (Niemcy) w ramach partnerstwa regionów. W tym roku współorganizatorem i gospodarzem konferencji został Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Lingwistyki Stosowanej UR pełniła rolę partnera naukowego konferencji, której temat: „Rewolucja technologiczna w szkole – perspektywy i wyzwania. Nowa dynamika partnerstw szkolnych?” oscylował wokół szans i wyzwań stosowania coraz to nowych technologii w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem  nauczania języków obcych. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wykładów plenarnych naświetlających obecny  stan badań w obrębie umiejętnego wykorzystania najnowszych technologii do nauki języków obcych i komunikacji, wziąć udział w warsztatach praktycznych na temat wykorzystania omówionych narzędzi pracy, wysłuchać dyskusji panelowych  i podyskutować o  potencjale, ale i zagrożeniach związanych ze stosowaniem najnowszych rozwiązań technologicznych. 

 

Galeria zdjęć z wydarzenia - http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/katedra-lingwistyki-stosowanej/aktualnosci/konferencja-naukowo-pedagogiczna