100 lat niepodległości Polska-Armenia - spotkanie z Ambasadorem Armenii

27.04.2018

27 kwietnia 2018 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim gościł Ambasador Armenii – Pan Edgar Ghazaryan. Okazją do spotkania było seminarium naukowe poświęcone relacjom Polski i Armenii w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Gospodarzem spotkania z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego był prof. dr hab. Marek Koziorowski – Prorektor UR ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 

Zorganizowane w Sali Senatu UR spotkanie zgromadziło liczną grupę młodych ludzi, którzy chcieli dowiedzieć się z pierwszej ręki jakie możliwości dla obu krajów stwarza wzajemna współpraca.

 

Spotkanie rozpoczął Pan Ambasador, który w krótkim wystąpieniu podziękował za zaproszenie oraz nakreślił możliwe obszary współpracy między Polską i Armenią. Wskazał również istotowo ważną pamięć o historii i trudnej drodze, jaką trzeba przejść w drodze do wyznaczonego celu.

 

Kolejnym elementem seminarium było wystąpienie Pani dr hab. prof. UR Edyty Czop pt. „100 lat niepodległości Polska – Armenia.”

 

Następnie Pan Maciej Dworak, Prezes Zarządu Polsko-Mongolskiej Izby Przemysłowo Handlowej przedstawił możliwe obszary współpracy gospodarczej z Armenią.

 

Na zakończenie zaprezentowano obszary współpracy Wydziału Pedagogicznego UR oraz Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR z Erywańskim Uniwersytetem Państwowym oraz sprawozdanie z udziału przedstawicieli Koła Naukowego Studentów i Doktorantów UR „KAUKAZ” w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej dla Młodych Naukowców w Erywaniu.

 

Wydarzeniem towarzyszącym seminarium była wystawa fotografii – „30 lat Ruchu Karabaskiego” zorganizowana przez Ambasadę Armenii w Polsce. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 7 maja 2018 r. w holu budynku A1 przy. Al. T. Rejtana 16c.

 

W spotkaniu udział wzięli również: dr hab. prof. UR Ryszard Pęczkowski – Dziekan Wydziału Pedagogicznego UR, dr hab. prof. UR Paweł Grata – Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR oraz Pan Dariusz Popek z Urzędu Miasta Rzeszowa i Pan Krzysztof Witak z Polsko-Mongolskiej Izby Przemysłowo Handlowej.

 

Po seminarium Pan Ambasador udał się na spotkanie z Prezydentem Rzeszowa.

 

Bardzo cieszy nas wizyta Pana Ambasadora w Uniwersytecie Rzeszowskim. Ten rodzaj współpracy i wymiany myśli jest wartościowy dla Uniwersytetu jako takiego, ale głównie dla naszych studentów, którzy dzięki poszerzającemu się obszarowi współpracy międzynarodowej UR zyskują nowe możliwości rozwoju i budowania swojej przyszłej kariery – podsumował seminarium prof. Marek Koziorowski.

 

Zdjęcia - Jadwiga Zydroń