Informacje dla studentów, kontakty

 

Drodzy Studenci, 

Solidaryzując się z całym narodem ukraińskim w tych trudnych chwilach, chcemy w szczególności Was - naszych Studentów otoczyć wparciem i zapewnić pomoc w przezwyciężeniu tej dramatycznej sytuacji.Nasza Uczelnia jest w stanie zapewnić Wam pomoc psychologiczną, wsparcie finansowe oraz bezpieczny pobyt w domu studenckim. Udzielanie konkretnych form pomocy będzie rozpatrywane indywidualnie, a ewentualne wsparcie dla całej grupy studentów UR będących obywatelami Ukrainy będzie uzależnione od rozwoju sytuacji politycznej w Waszym kraju. 
Jeśli tylko zaistnieje taka konieczność, zgłaszajcie swoje potrzeby do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] 
lub telefonicznie +48 17 872 10 12. Władze Kolegiów także pozostają do Waszej dyspozycji - Kolegia UR
Pamiętajcie, że nie jesteście sami w tym trudnym czasie.

 

kafelek.png [299.34 KB]


Proponujemy wsparcie w postaci: 

  1. Zapomogi - udzielanej na wniosek studenta;
  2. Umorzenia opłaty za zakwaterowanie w domu studenckim - w lutym i marcu - na wniosek studenta.
    Kolejne decyzje w sprawie umorzenia opłat - w okresie do końca semestru letniego - są podejmowane w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte w  Regulaminie Domów Studenckich UR.
  3. Zastosowanie, na wniosek studenta, korzystnych rozwiązań przewidzianych Regulaminem studiów na UR (urlop, indywidualna organizacja studiów);
  4. Zastosowanie, na wniosek studenta, przesunięcia terminów płatności poszczególnych rat za usługi edukacyjne, a w przypadku wniosków o obniżenie opłat za usługi edukacyjne uwzględnianie aktualnej indywidualnej sytuacji studenta wynikającej ze stanu wojennego w Ukrainie.Zasady kontynuacji kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
Uchwała Senatu UR z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad kontynuacji kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
Załącznik do Uchwały - wniosek,doc.

Kontakt:
Dział Rekrutacji i Karier Studenckich
tel.: +48 17 872 11 82
e-mail: [email protected]


Zakwaterowanie w Domach Studenta UR
Domy Studenta UR

Kontakt:
Pełnomocnik Rektora ds. Domów Studenckich
tel.: +48 17 872 26 01
e-mail: [email protected]


Przebieg studiów
Kontakt:
Kolegia UR - dziekanaty
Kolegium Nauk Humanistycznych
Kolegium Nauk Medycznych
Kolegium Nauk Przyrodniczych
Kolegium Nauk Społecznych

Administracja UR
Biuro Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - Dział Kształcenia
tel.: +48 17 872 11 30
e-mail: [email protected]


Pomoc psychologiczna
Strefa wsparcia

Kontakt:
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR
tel.: +48 17 872 10 31
e-mail: [email protected]

Poradnia Psychologiczna No stress:
e-mail: [email protected]


Pomoc prawna
Punkt Pomocy Prawnej dla Uchodźców

Kontakt:
Uniwersytecka Poradnia Prawna
tel. 17 872 20 88
e-mail: [email protected](Nowe okno)


Strona Uniwersytetu Rzeszowskiego w języku ukraińskim