Загальна інформація

Стипендії – загальна інформація

Загальна інформація

Зверніть увагу!!

З ДЕТАЛЬНИМИ ПРАВИЛАМИ щодо ПОДАЧІ ЗАЯВ НА ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ ВИ можете ознайомитися у Положенні про надання матеріальної допомоги

БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ЗАКЛАДКУ СТИПЕНДІЇ-ОГОЛОШЕННЯ - ТУТ ВИ ЗНАЙДЕТЕ АКТУАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТИПЕНДІЇ

 1. Студенти-іноземці Жешувського університету можуть претендувати на отримання:
 1. Ви можете подати заяву на отримання соціальної стипендії - формуляр заяви, додаток №1, у разі, якщо Вам відповідає принаймні одна з наступних умов:
 • Ви маєте дозвіл на постійне проживання або дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу;
 • Ви маєте право на тимчасове перебування у зв’язку з обставинами, зазначеними:
 • у ст.159 п.1 Закону «Про іноземців» від 12 грудня 2013 року (дозвіл на тимчасове перебування з метою возз’єднання сім’ї); або
 • у ст. 186 п. 1, пп.3 Закону «Про іноземців» від 12 грудня 2013 (дозвіл на тимчасове перебування на підставі того, що особа має дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС, виданий іншою державою-членом Європейського Союзу, і: має намір працювати або здійснювати господарську діяльність на території Польщі, або має намір розпочати або продовжити навчання або професійну підготовку на території Польщі, або продемонструє, що існують інші обставини, які обґрунтовують його перебування на території Польщі);

або

 • у ст. 186, п. 1, пп.4 Закону «Про іноземців» від 12 грудня 2013 (Дозвіл на тимчасове перебування на підставі того, що він є членом сім’ї іноземця (як зазначено у ст. 186 п. 1 пп. 3 Закону «Про іноземців»), з яким він проживає на території іншої держави-члена Європейського Союзу і супроводжує його або бажає возз’єднатися з ним);
 • Ви маєте статус біженця, наданий Республікою Польща, або користуєтеся тимчасовим захистом чи додатковим захистом на території Республіка Польща;
 • Ви маєте сертифікат, що підтверджує знання польської мови як іноземної на рівні С1, про що йдеться у ст.11 а п. 2 Закону «Про польську мову» від 7 жовтня 1999 року;
 • Ви маєте Карту поляка;
 • Ви маєте рішення про підтвердження польського походження;
 • Ви – чоловік або дружина, нащадок або предок громадянина Республіки Польща, що проживає на території Республіки Польща;
 • Ви маєте право на тимчасове перебування у зв’язку з обставинами, про які йдеться:
 • у ст. 151 п. 1 Закону «Про іноземців» від 12 грудня 2013 року (Дозвіл на тимчасове перебування з метою проведення наукових досліджень);

або

 • у ст. 151 b п. 1 Закону «Про іноземців» від 12 грудня 2013 року (Дозвіл на тимчасове перебування з метою довгострокової мобільності вченого), або перебуваєте на території Республіки Польща у зв’язку з використанням тимчасової мобільності вченого на умовах, зазначених у ст. 156 b п.1 Закону «Про іноземців», або Ви маєте національну візу з метою проведення наукових досліджень чи дослідницької роботи.
 1. Правила надання матеріальної допомоги та перелік документів, необхідних для подання заяви знаходяться у Положенні про надання матеріальної допомоги студентам
 2. Зверніть увагу!!! Зміни до правил надання матеріальної допомоги у зв'язку з триваючим збройним конфліктом в Україні:

Відповідно до положень Закону від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України», зокрема, ст. 41 п.10-12:

10. Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща визнається легальним відповідно до ст.2 п.1 (Якщо громадянин України, про якого йдеться у ст.1 п.1, легально прибув на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року до дати, визначеної у положеннях, виданих відповідно до п. 4, і заявляє про свій намір залишитися на території Республіки Польща, його перебування на території Республіки Польща вважається легальним до 4 березня 2024 року. Також легальним вважається перебування дитини, народженої на території Республіки Польща матір'ю, яка є особою, про яку йдеться у першому реченні. Період легального перебування дитини такий самий, як її матері.), та який є студентом, може претендувати на соціальну стипендію, про що йдеться у ст.86 п.1 пп.1 Закону «Про вищу освіту і науку» від 20 липня 2018 року, а також на отримання студентської позики, про яку йдеться у ст.98 п.1 цього Закону.

 1. Громадянин України, зазначений у ст.10, який претендує на отримання соціальної стипендії або студентської позики, повинен подати документ, підтверджуючий фінансову ситуацію у сім’ї.
 2. На громадян України, вказаних у п.1, обмеження щодо кількості стипендій, зазначене у ст.92 п.2 Закону «Про вищу освіту і науку» від 20 липня 2018 року, не поширюється.

У звязку з вищезазначеним

1.Студент, проживання якого вважається легальним у розумінні вищезазначеного закону, до заяви на отримання соціальної стипендії, у разі неможливості подання необхідних документів для отримання соціальної стипендії, зазначених у Положенні про студентські виплати, подає:

А) документ про фінансову ситуацію у сім’ї – формуляр документа;
Б) підтвердження про легальний в’їзд на територію Республіки Польща після 24 лютого 2022 року - довідка, видана компетентним органом, або ксерокопія сторінки закордонного паспорта, що підтверджує перетин польського кордону у період з 24 лютого 2022 року (оригінал паспорта пред’являється для перевірки).

 1. Студент, який не відповідає критеріям визнання його перебування легальним відповідно до вищезгаданого закону, зобов’язаний подати необхідні документи для отримання соціальної стипендії згідно з Положенням про матеріальну допомогу студентам. В обґрунтованих випадках Стипендіальна комісія визнає можливість подання документа про фінансову ситуацію у сім’ї, про який йдеться в п.1a, в якому студент обґрунтовує причини неможливості надання необхідних документів. Якщо Стипендіальна комісія визнає, що причини ненадання необхідних документів не є обґрунтованими, вона може вимагати від студента доповнення даних.
 2. Перелік документів, необхідних для подання заяви для отримання соціальної стипендії в залежності від фінансової ситуації у сім’ї, окрім визначених у п.1, міститься удодатку №9 Положення про матеріальну допомогу студентам, доступному на сайті Жешувського університету.
 3. Правила подання заяв.
  А) Заяву слід зареєструвати у системі Віртуального університету (WU), потім роздрукувати, заповнити документи, підписати заяву та інші необхідні документи. Реєстрація електронної заяви у системі Віртуального університету (WU) не є подачею заяви на отримання матеріальної допомоги відповідно до Положення і не ініціює адміністративне провадження у цій справі – заяву, крім електронної реєстрації, необхідно подати у паперовій формі у строки, визначені в п. 4:

- особисто у деканатах – у стипендіальних секціях відповідного колегіуму,

або

- за допомогою послуг Польської пошти.

Подача документів за допомогою послуг Польської пошти


Всі документи повинні бути подані в оригіналах або завірених копіях. Засвідчена копія - копія документа, на кожній сторінці якої зроблено відмітку «вірно з оригіналом», поставлено печатку, дату і розбірливий підпис (або нерозбірливий підпис з іменною печаткою) особи (із зазначенням виконуваної функції), уповноваженої засвідчувати документи як такі, що відповідають оригіналу, та відбиток печатки установи. У випадку багатосторінкових документів допускається засвідчення відповідності оригіналу на першій сторінці документа з написом «засвідчую, що копія є вірною копією оригіналу з аркуша Х по аркуш Х».

При надсиланні заяви разом з додатками для отримання соціальної стипендії, стипендії для осіб з обмеженими можливостями здоров’я або матеріальної допомоги за допомогою послуг Польської пошти, конверт повинен бути підписаний наступним чином:

Деканат Колегіуму  …………………. наук – Секція соціальних справ
Напрям навчання: …………….
Адреса: …………………………… (згідно з адресами, поданими на сайті Жешувського університету у закладці «Контакти», відповідно до напряму навчання).

При надсиланні заяви на отримання стипендії Ректора (з додатками) за допомогою послуг Польської пошти, конверт повинен бути оформлений наступним чином:

Навчальний відділ
Секція соціальних справ
Адреса: 35-959 м.Жешув, алея Рейтана, б.16c

Дозволяється подати заяву за допомогою електронної пошти лише у тому випадку, якщо студент перебуває в Україні, з незалежних від нього причин, пов’язаних з війною, що триває.

Подача документів за допомогою електронної пошти
Всі документи повинні бути відскановані або сфотографовані та надіслані за допомогою електронної пошти (університетської), скан/фото-копії повинні бути розбірливими; у темі листа, будь ласка, зазначте: заява на .................... _ім’я_прізвище_напрям навчання.

Особи, прийняті на перший курс навчання у 2022/2023 навчальному році, до моменту отримання доступу до Віртуального університету, подають заяву лише у паперовій формі - формуляр заяви та інші документи доступні на вебсайті Жешувського університету.

 1. Студенти-іноземці також можуть претендувати на отримання стипендії Міністра, відповідно до окремо визначених нормативно-правових актів.
 2. Якщо документи, які додаються до заяви, складені іноземною мовою, - необхідно додати переклади цих документів, виконаних присяжним перекладачем, а також копії документів (оригінал подається для перевірки).
 3. Стипендії:
  А) мають право отримувати студенти, які навчаються на І рівні вищої освіти (бакалаврському), ІІ рівні вищої освіти (магістерському), безперервному навчанні для здобуття освітнього ступеня магістра, впродовж 12 семестрів, незалежно від того, коли студент отримує, лише за умови, що протягом цього періоду матеріальна допомога надається студентам:

– І рівня вищої освіти (бакалаврського) – не довше 9 семестрів;
– ІІ рівня вищої освіти (магістерського)  – не довше 7 семестрів.

Б) мають право отримувати студенти, яким надано короткострокову або довгострокову академічну відпустку, а також студенти, які реалізують частину своєї програми навчання в іншому національному або закордонному університеті;

В) не мають права отримувати студенти, які мають освітній ступінь:

– магістра, магістра-інженера, або рівнозначний;
– бакалавра, інженера, або рівнозначний, якщо знову навчається на І рівні вищої освіти;
– науковий ступінь кандидата наук (stopień naukowy doktora).

Положення пп. 8А і 8В застосовуються до осіб, які мають освітні ступені і звання, отримані за кордоном.

9.
Строки подачі заяв:

А) соціальна стипендія і стипендія для осіб з
обмеженими можливостями здоров’я:

Для студентів, які претендують на матеріальну допомогу у зимовому семестрі відповідного навчального року:
до 15 липня – для студентів 2 курсу навчання і старших курсів;
дo 5 жовтня – для студентів, зарахованих на 1 курс навчання;

Для студентів, які претендують на матеріальну допомогу у літньому семестрі відповідного навчального року:

до 31 січня;
доберезня – для студентів, зарахованих на 1 курс навчання у літньому семестрі;

Б) стипендія Ректора:

до 5 жовтня;
доберезня – для студентів, для яких навчальний рік починається у літньому семестрі навчального року;

В) матеріальна допомога:

негайно, але не пізніше 4 місяців з дня настання події, що призвела до виникнення права на отримання матеріальної допомоги.

 1. Контакти. Деканати колегіумів – Секції соціальних справ:

Kолегіум гуманітарних наук
Kолегіум медичних наук
Kолегіум природничих наук
Kолегіум суспільних наук