Підтвердження знання польської мови

Правила складання екзамену на підтвердження знання польської мови для вступників з-за кордону, які претендують на навчання у Жешувському університеті

 Зміст:

 • Правила складання екзамену на підтвердження знання польської мови як іноземної для вступників з-за кордону, які претендують на навчання у Жешувському університеті
 • Загальні положення
 • Інформація про особливості складання екзамену на підтвердження знання польської мови для вступників з-за кордону, які претендують на навчання у Жешувському університеті
 • Спосіб складання екзамену у разі неможливості його проведення на території Жешувського університету
 • Передача інформації про результати екзамену на підтвердження знання польської мови для вступників з-за кордону, які претендують на навчання у Жешувському університеті

Вступники з-за кордону, які планують навчатися польською мовою у Жешувському університеті, зобов’язані підтвердити знання польської мови як іноземної на рівні В2. 

 

Правила складання екзамену на підтвердження знання польської мови як іноземної для вступників з-за кордону, які претендують на навчання у Жешувському університеті

Вступники з-за кордону, які претендують на навчання польською мовою, повинні надати документ, що підтверджує знання польської мови на рівні В2 згідно з Загальноєвропейською шкалою мовної компетенції. Документом, що підтверджує знання польської мови як іноземної на рівні В2, є:   

 • сертифікат прознання польської мови на рівні В2, виданий Державною комісією з сертифікації знання польської мови як іноземної;
 • свідоцтво про закінчення річного підготовчого курсу до навчання у закладах вищої освіти у Республіці Польща (на рівні володіння польською мовою не нижче В2) у закладах, акредитованих Національним агентством академічного обміну (NAWA);
 • свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з польською мовою навчання;
 • диплом про здобуття вищої освіти з польською мовою навчання.

 

Загальні положення

 

 1. Вступники з-за кордону, які не мають вищезазначених документів, зобов'язані скласти екзамен, що підтверджує знання польської мови як іноземної на рівні В2.  
 2. Вступникам-іноземцям, які готуються до складання екзамену на підтвердження знання польської мови як іноземної, Полонійний центр рекомендує користуватися матеріалами, вказаними у документі «Підбір матеріалів для вивчення польської мови на рівні В2».
 3. Екзамен має внутрішній характер і проводиться з метою перевірки рівня володіння польською мовою у контексті можливості вступника навчатися у Жешувському університеті.
 4. Інформація про дату проведення екзамену публікується на веб-сайті Жешувського університету у закладці «Вступна кампанія 2023/2024».
 5. Дата проведення екзамену оголошується разом з іншими термінами, включеними до графіка вступної кампанії.
 6. До складання екзамену допускаються особи, які сплатили вступний внесок.  
 7. Екзамен проводиться комісією, призначеною директором Полонійного центру Жешувського університету.

  

Інформація про особливості складання екзамену на підтвердження знання польської мови для вступників з-за кордону, які претендують на навчання у Жешувському університеті

 1. Екзамен проводиться у писемній формі і триває 90 хвилин.  
 2. Зразок письмового екзамену розміщено на веб-сторінці Полонійного центру Жешувського університету.
 3. Екзамен відбувається у підготовлених навчальних аудиторіях Жешувського університету.
 4. Перед початком екзамену вступники пред’являють екзаменаційній комісії документи, що посвідчують особу.
 5. Під час екзамену вступники зобов’язані самостійно виконувати завдання.
 6. Вступникам не дозволяється користуватися електронними пристроями, - вони повинні бути вимкнені під час екзамену.
 7. У разі виявлення несамостійного виконання екзаменаційних завдань, - екзамен буде перервано і визнано недійсним. У такій ситуації вступник може скласти екзамен у термін наступного проведення екзамену.
 8. Умова успішного складання екзамену - 50% балів за виконані завдання.
 9. Вступник, який не склав екзамен, може скласти його пізніше, - у термін наступного проведення екзамену.
 10. Обсяг знань, що перевіряються під час екзамену, описано у документі «Зміст екзамену, що підтверджує знання польської мови на рівні В2».

  

Спосіб складання екзамену у разі неможливості його проведення на території Жешувського університету

 1. В обґрунтованих випадках, що виникли внаслідок форс-мажорних обставин (наприклад, оголошення епідемії), допускається складання екзамену в онлайн-режимі.
 2. Рішення про дистанційний спосіб складання екзамену стосується всіх вступників і оголошується разом з датами проведення екзаменів – на веб-сайті Жешувського університету у закладці «Вступна кампанія 2023/2024». Таке рішення оголошується не пізніше публікації строків проведення вступної кампанії. Організатор екзамену залишає за собою право відхилити заяву про можливість складання екзамену в онлайн-режимі.  
 3. Екзамен в онлайн-режимі проводиться в усній формі.  
 4. Зразок картки усного екзамену доступний на веб-сторінці Полонійного центру Жешувського університету.
 5. Екзамен на підтвердження рівня володіння польською мовою проводиться в онлайн-режимі на платформі MS Teams.
 6. Вступник несе відповідальність за якість інтернет-з’єднання – воно має бути стабільним; вступник повинен мати придатні до користування: мікрофон і навушники, або колонки та доступ до веб-камери.
 7. Перед складанням екзамену вступник повинен підготувати приміщення для складання екзамену таким чином, щоб у ньому не були присутні інші особи та не було інших мультимедійних пристроїв (зокрема, телефонів, планшетів тощо), за винятком пристрою, за допомогою якого вступник складатиме екзамен або який забезпечує підключення до мережі Інтернет.  
 8. За 10 хвилин до запланованого часу початку екзамену вступник зобов’язанийбути в режимі очікування на пристрої, за допомогою якого він буде складати екзамен. Перебування у режимі очікування означає, що засоби електронного зв’язку, у тому числі відповідне програмне забезпечення, працюють.  
 9. Перед початком екзамену Екзаменаційна комісія перевіряє особу екзаменованого. Перевірка особи вступника здійснюється шляхом пред’явлення документа з фотокарткою і проводиться таким чином, щоб інші учасники екзамену не мали доступу до змісту документа. Не допускається надсилання скан-копій документів, що посвідчують особу.
 10. Під час проведення екзамену вступник зобов’язаний забезпечити звуковий та візуальний супровід (не дозволяється вимикати камеру, вимикати або приглушати мікрофон) та весь час перебувати у кадрі відеокамери. На вимогу організатора вступник повинен надати доступ до екранасвого пристрою, якщо використовувані ІТ-технології забезпечують таку функціональність. У разі виникнення сумнівів щодо проведення екзамену, організатор має право перевірити приміщення, де знаходиться вступник.
 11. Невиконання умов, зазначених у п. 5-9 призведе до визнання екзамену недійсним.
 12. Якщо вступник повідомляє про технічні проблеми, що унеможливлюють складання екзамену (наприклад, відключення електроенергії, розрив зв’язку тощо), йому буде дозволено скласти екзамен повторно - не більше 2 разів.
 13. Якщо під час проведення екзамену виникла перерва у зв’язку тривалістю не більше 5 хвилин, - екзамен може бути продовжено.
 14. Якщо якість зв’язку унеможливлює складання екзамену (наприклад, відсутність голосу, спотворення голосу, що унеможливлює розуміння), то екзаменбуде дозволено скласти повторно - не більше 2 разів.
 15. Інформацію про дати наступних екзаменіввступник знайде в електронній системі приймальної комісії  Жешувського університету. Ця інформація також буде розміщена на веб-сайті Жешувського університету у закладці «Вступна кампанія 2023/2024».
 16. Обсяг знань, що перевіряються під час екзамену, описано у документі «Зміст екзамену, що підтверджує знання польської мови на рівні В2».

  

Передача інформації про результати екзамену на підтвердження знання польської мови для вступників з-за кордону, які претендують на навчання у Жешувському університеті

 1. Інформація про результати екзамену публікується в електронній системі приймальної комісії  Жешувського університету у вигляді списку номерів вступників та їхніх оцінок (кількість балів у відсотках, отриманих за правильні відповіді під час екзамену).
 2. Терміни оголошення результатів екзамену будуть надані вступникам під час проведення екзамену.
 3. Свідоцтво про результати екзамену передається безпосередньо до Центральної приймальної комісії, це внутрішній документ Жешувського університету, - вступник не отримує свідоцтво про складання екзамену.

Матеріали для скачування

Підбір матеріалів для вивчення польської мови як іноземної, рекомендованих екзаменаційною комісією

Зразок письмового екзамену, що підтверджує знання польської мови як іноземної на рівні В2

Ключ з відповідями до завдань письмового екзамену

Зміст екзамену, що підтверджує знання польської мови як іноземної, базується на вимогах до знань і умінь осіб, які складають екзамен