Обсяг прийому

Обсяг прийому на навчання на І курс вищої освіти І рівня (бакалаврського), ІІ рівня (магістерського), та на безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра) у 2023/ 2024 навчальному році

визначається у Додатку до наказу № 13/2023 Ректора Жешувського університету від 21 лютого 2023 року.

 

Обсяг прийому на навчання – це інформація про те, скільки вступників може бути прийнято на певний напрям навчання або необхідна кількість вступників, необхідна для відкриття групи для початку навчання.

 

Умови, щодо обсягу прийому на навчання:

 

Рівень навчання:

- І рівень (бакалаврський) (3-річне навчання),

- І рівень інженерський (бакалаврський інженерський) (3,5-річне навчання),

- безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра (5-річне навчання),

- II рівень (магістерський) (2-річне навчання на базі бакалавра)

 

Профіль навчання:

П – практичний

З – загальноакадемічний

 

Обсяг прийому на навчання – кількість місць для навчання за окремими напрямами стаціонарної та нестаціонарної форми навчання:

мін. - мінімальний обсяг – найменша кількість вступників, необхідних для відкриття групи;

макс. - максимальний обсяг – кількість місць для навчання за окремими напрямами,  що не може бути перевищена.

 

Limity przyjęć na kierunki studiów w Kolegium Nauk Humanistycznych

 

 

Limity przyjęć na kierunki w Kolegium Nauk Społecznych

 

Limity przyjęć na kierunki studiów w Kolegium Nauk Medycznych

Матеріали для скачування

 

наказ № 13/2023 Ректора Жешувського університету від 12 лютого 2023 року «Про обсяг прийому на навчання у 2023/2024 навчальному році».

Додаток до наказу № 67/2023 від 22 травня 2023 року «Про обсяг прийому на навчання у 2023/2024 навчальному році»