Фізика (3 семестри на базі інженерської спеціалізації)

Напрям підготовки – Фізика

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський, 3 семестри на базі І рівня (бакалаврського) вищої інженерської освіти)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначних (наприклад, Bachelor's degree) за напрямами навчання: «Фізика», «Технічна фізика», «Діагностичні системи в медицині», «Медична фізика», «Окулярна оптика», «Медична інженерія», «Інженерія матеріалів».

Базові знання у сфері загальної фізики, теоретичної механіки, основ квантової механіки, основ молекулярної та атомної фізики, володіння знаннями іноземної мови на рівні В2. Передбачається, що вступник здобув більшість ефектів навчання у контексті вищезазначеного.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначних (наприклад, Bachelor's degree) за напрямами навчання: «Фізика», «Технічна фізика», «Діагностичні системи в медицині», «Окулярна оптика», «Медична фізика», «Медична інженерія». Для випускників інших напрямів навчання - позитивний результат співбесіди, що перевіряє компетентність вступника до здобуття вищої освіти II рівня. Вступник зобов'язаний надати Екзаменаційній комісії опис результатів навчання, зазначених у програмі навчання, яку він закінчив.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична всіх оцінок (з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом або заліком) з диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврський) або безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра за напрямами навчання: «Фізика», «Технічна фізика», «Діагностичні системи в медицині», «Медична фізика», «Медична інженерія», «Інженерія матеріалів», «Окулярна оптика».  

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Фізика» Ви можете ознайомитися за посиланням