Управління державою

Напрям підготовки – Управління державою

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: географія, історія, суспільствознавство, математика

 

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Управління державою» Ви можете ознайомитися за посиланням