Логопедія з викладанням польської мови як іноземної

Напрям підготовки – Логопедія з викладанням польської мови як іноземної

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова  

2

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

 

3

Вступний екзамен*

(у разі, якщо існують законодавчі акти, що має переважну силу)

Вступний екзамен у формі співбесіди, що проводитиметься приймальною комісією. Під час співбесіди оцінюватимуться схильності кандидата до професійної діяльності на посаді логопеда:

1. моторика артикуляційних органів-оцінка моторики губ, язика, м'якого піднебіння і нижньої щелепи на основі випробувань, зазначених членами комісії (наприклад, випробування за тестом Х.Родак);

2. чіткість і правильність артикуляції -оцінюється на підставі розмови, повторення логатомів і скоромовок;

3. голосові характеристики, темп і швидкість мови - оцінюються на основі вільної розмови і читання;

4. фізичний слух (орієнтовне дослідження) і фонематичний (тест паронімів).

Кожен з елементів екзамену оцінюється в категоріях: негативна оцінка-позитивна оцінка. Негативна оцінка за одним з вищезазначених елементів виключає вступника від подальшого процесу конкурсного відбору на навчання.

Від кандидатів очікується бездоганна вимова і дикція, а також добре розвинений фізичний і фонематичний слух.

  • відповідно до закону «Про вищу освіту і науку» (ст. 70, п. 4), при вступі на навчання за І рівнем (бакалаврським) та на безперервне навчання для здобуття ступеня магістра університет може перевіряти за допомогою додаткового вступного випробування спеціальні здібності до навчання, які не перевіряються ЗНО.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Логопедія

з викладанням польської мови як іноземної» Ви можете ознайомитися за посиланням