Логістика в агропродовольчому секторі

Напрям підготовки – Логістика в агропродовольчому секторі

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського, не менше 7 семестрів), безперервного навчання для здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначних та професійний ступінь інженера або магістра-інженера

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплома про здобуття вищої освіти у галузі сільськогосподарських наук

Для випускників інших інженерних  напрямів підготовки - позитивний результат фахової співбесіди, що перевіряє компетентність вступника для здобуття вищої освіти II рівня. Вступник зобов'язаний надати опис результатів навчання, зазначених у програмі підготовки, та графік виконання навчальної програми за закінченим напрямом підготовки

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок з диплома про здобуття вищої освіти

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Логістика в агропродовольчому секторі» Ви можете ознайомитися за посиланням