Живопис

Напрям підготовки – Живопис

Рівень підготовки – безперервне навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Підставою для вступу на навчання є свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, або інший документ, що дає право на вступ на безперервне навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

 

 

2

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

Сучасна іноземна мова

3

Вступний екзамен

Портфоліо

Конкурсні бали

Каталог з фотографіями або кольоровими відбитками у форматі pdf, мінімально 20 робіт різних художніх видів: живопис, малюнок, скульптура, фотографія, кіно, анімація, художня і дизайнерська графіка та інші (відбитки повинні точно відображати якості творів)

Портфоліо з заявою про авторство представлених робіт необхідно надіслати електронною поштою за адресою: rekrutacja.isp@ur.edu.pl

0-15 балів

Фахова співбесіда

Конкурсні бали

Розмова про власну творчість та реалізовані мистецькі проекти, знання у галузі мистецтва та культури (розмова зі вступником здійснюватиметься у дистанційній формі у вигляді відеоконференції на обраній платформі Інтернет-комунікації).

0-15 балів

4

ПРИМІТКИ

Minimalna liczba punktów konieczna do kwalifikacji:

- dorobek artys

Мінімальна кількість балів, необхідних для кваліфікації:

-портфоліо  – 8 балів.

-фахова співбесіда – 7 балів

 

Умовою прийняття портфоліо для оцінки Центральною приймальною комісією (Екзаменаційною комісією) є підписання заяви про авторство представлених робіт.

 

 

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Живопис» Ви можете ознайомитися за посиланням