Інструменталістика

Напрям підготовки – Інструменталістика

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – практичний

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

За вибором вступника один з обов’язкових предметів ЗНО з найвищим балом

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Сучасна іноземна мова

3

Вступний екзамен

 

Практичне випробування

Конкурсні бали

Екзамен із гри на музичному інструменті:

А) ФОРТЕПІАНО

гра з пам’яті музичних творів:

·       віртуозний етюд

·       класична соната (цілий твір)

·       поліфонічна форма

·       музичний твір за вибором вступника

Б) ГІТАРА

гра з пам’яті музичних творів:

·       віртуозний етюд

·       за вибором: дві частини контрастних елементів сонати або варіації

·       поліфонічний музичний твір

·       музичний твір за вибором вступника

В) ОРГАН

гра за нотами музичних творів:

·       Й.С.Бах  хоральна прелюдія

·       Й.С.Бах I або III частина сонати

·       музичний твір за вибором вступника

Г) АКОРДЕОН

Гра з пам’яті музичних творів:

·       за вибором: дві частини контрастних елементів сонати або варіації (оригінал)

·       поліфонічний музичний твір

·       музичний твір за вибором вступника

0-10 балів

перерахування

1 бал = 1 x 20

Перевірка слухових здібностей:

розпізнавання і спів інтервалів, тризвуків, повторення мелодико-ритмічних сигналів, читання нот (голосом)

0-10 балів

перерахування

1 бал = 1 x 20

Перевірка умінь читання нот a'vista:

читання нот a’vista музичного твору за виробом комісії

0-10 балів

перерахування

1 бал = 1 x 20

підсумкова частина екзамену:

самостійна підготовка музичного твору, обраного комісією (час: 30 хвилин)

0-10 балів

перерахування

1 бал = 1 x 20

Фахова співбесіда

 

Конкурсні бали

Перевірка загальних знань, зокрема знань у галузі музики з урахуванням специфіки вибраного напряму підготовки

 

0-10 балів

перерахування

1 бал = 1 x 20

4

ПРИМІТКИ

Список вступників, прийнятих на І курс навчання визначається на підставі отриманих балів, починаючи з найвищого рейтингового місця і до вичерпання ліміту місць.

Кількість вступників, прийнятих на окремі спеціальності, визначається Комісією у ході набору студентів.

З кожної складової частини вступного екзамену вступник повинен отримати не менше 2 балів, в іншому випадку екзамен вважається нескладеним.

Умовою вступу на навчання є отримання не менше 150 балів (з урахуванням  перерахування балів згідно з правилами вступу)

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Інструменталістика» Ви можете ознайомитися за посиланням