Музеологія

 

Назва напряму навчання

Музеологія

Рівень підготовки і форма навчання

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти за напрямом «Музеологія» - це 2-річна підготовка практичного профілю, що дає право на отримання диплома за ступенем магістра за спеціальністю «Музейний педагог». 

Процес навчання спрямований на засвоєння і поглиблення рівня практичних навичок щодо підготовки виставок; отримання знань, пов'язаних з діяльністю та економікою музеїв; на співпрацю з іншими закладами культури та громадськими організаціями;  на підготовку музейних педагогів різних спеціальностей (художніх, історичних, етнографічних і т.ін.). Навчальні заняття поєднуються з педагогічною та музейною практикою.

Компетентнісна модель випускника

Випускник II рівня (магістерського) вищої освіти напряму підготовки «Музеологія» володіє ґрунтовними знаннями в області функціонування музеїв (у тому числі -  поточні умови їх діяльності та вистав) і глибокими знаннями і навичками у галузі музейної освіти. Він володіє знаннями про предметну специфіку, поглиблену практичними навичками, набутими під час педагогічної практики та у музейних установах.

Випускник підготовлений до проведення досліджень, пов'язаних з роллю музейника, проведення широкого спектра музейних занять у різних типах музеїв з різноманітними групами аудиторії, до підготовки виставок і складання колекцій різних видів: археологічних, історичних, художніх, етнографічних, природних.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Музеологія» дає можливість працевлаштування в:

·        музейних та інших установах, що здійснюють зберігання, інвентаризацію та популяризацію пам’яток і колекцій;

·        музейним педагогом в музеях та подібних закладах культури;

·                     в інших закладах культури, що займаються проблемами культурної спадщини та її збереження.