Художня освіта в галузі музичного мистецтва

Напрям підготовки – Художня освіта в галузі музичного мистецтва

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) за напрямом підготовки «Художня освіта в галузі музичного мистецтва».

Навчання за ІІ рівнем вищої освіти за викладацькою спеціальністю - це продовження навчання І рівня у контексті підготовки до професійної діяльності вчителя.

Вступник повинен мати психолого-педагогічну підготовку (блок B), підготовку з основ дидактики та емісії голосу (блок C) в обсязі, визначеному стандартом педагогічної освіти (Розпорядження Міністерства науки і вищої освіти від 25.07.2019 р. – (Законодавчий вісник, 2021 р., позиція 890 зі змінами), а також часткову дидактичну підготовку до викладання предметів у галузі музики в обсязі, визначеному навчальною програмою І рівня вищої освіти за напрямом навчання «Художня освіта в галузі музичного мистецтва» у Жешувському університеті. За відсутності необхідної кількості годин або кредитів ECTS у вищезазначеному обсязі, вступник, прийнятий на навчання, з метою здобуття повної підготовки до здійснення професійної педагогічної діяльності, відповідно до чинного освітнього стандарту, зобов'язаний подолати розбіжності у реалізації навчальної програми.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

1. Підсумкова оцінка з диплома про здобуття І рівня вищої освіти. 1

2. Практичне випробування. 2

 

3. Фахова співбесіда з музичної освіти та знань про культуру (0-6 балів).

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання з диплома.

1 Оцінка перераховується у конкурсні бали згідно нижченаведеної системи перерахування:

дуже добре (5,0)

5 балів

добре з плюсом (4,5),

добре (4,0)

4 бали

задовільно с плюсом (3,5),

задовільно (3,0)

3 бали

2 Практичне випробування складається з наступних частин:

Перевірка слухових умінь і навичок: спів і визначення інтервалів і акордів, читання нот голосом в діапазоні одноголосних тональних мелодій до 3 знаків, виконання простих ритмічних сигналів – 0-10 балів.

Перевірка вокальних (голосових) умінь і навичок: спів однієї арії або пісні – 0-10 балів.

Перевірка мануальних  умінь і навичок: диригування одного обраного твору з хорової літератури – 0-10 балів.

Гра на інструменті (фортепіано): виконання напам'ять двох музичних творів різного характеру – від бароко до сучасності – 0-10 балів.

Примітки:

Вступник зобов’язаний принаймні за тиждень до дати практичного екзамену надати до Приймальної комісії ноти творів, обраних для диригування і емісії голосу.

Від кожної складової частини практичного екзамену вступник повинен отримати не менше 1 бала. В іншому випадку екзамен вважається недійсним.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Художня освіта в галузі музичного мистецтва» Ви можете ознайомитися за посиланням