Фізичне виховання

Напрям підготовки – Фізичне виховання

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) за напрямом підготовки «Фізичне виховання».

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Середня арифметична всіх оцінок з диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом або заліком відповідно до напряму підготовки ІІ рівня (магістерського) вищої освіти, що вибрав вступник.

 

Викладацька спеціальність

Навчання за ІІ рівнем вищої освіти за викладацькою спеціальністю - це продовження навчання І рівня у контексті підготовки до професії вчителя.

Вступник повинен мати психолого-педагогічну підготовку (блок B), підготовку з основ дидактики та емісії голосу (блок C) в обсязі, визначеному стандартом педагогічної освіти (Розпорядження Міністерства освіти і науки від 25.07.2019 р. – (Законодавчий вісник за 2021 р., позиція 890 зі змінами), а також часткову дидактичну підготовку до викладання предметів у галузі фізичної культури в обсязі, визначеному навчальною програмою І рівня вищої освіти за напрямом навчання «Фізичне виховання» у Жешувському університеті. За відсутності необхідної кількості годин або кредитів ECTS у вищезазначеному обсязі, вступник, прийнятий на навчання, з метою здобуття повної підготовки до здійснення професійної педагогічної діяльності, відповідно до чинного освітнього стандарту, зобов'язаний подолати розбіжності у навчальній програмі.

 

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття І рівня вищої освіти.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Фізичне виховання» Ви можете ознайомитися за посиланням