Охорона навколишнього середовища

Напрям підготовки – Охорона навколишнього середовища

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалавр, інженер*), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра за напрямами навчання:  «Охорона навколишнього середовища», або споріднених**, де ефекти навчання були сформовані у галузі сільськогосподарських наук.  

 

 

Для вступників – випускників з інших напрямів підготовки – позитивний результат співбесіди, що перевіряє компетентність вступника до здобуття вищої освіти II рівня.  Відповідність змісту програм навчання, не зазначених у * та **  буде перевіряти Програмна комісія напряму підготовки «Охорона навколишнього середовища» з кожним вступником індивідуально.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти.

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання з диплома.

* Вступник, що має вищу освіту І рівня (бакалавр), зобов’язаний під час подальшого навчання ліквідувати академічну різницю у разі, якщо вона не відповідає 30 пунктам ECTS. Після прийому на навчання Програмна комісія індивідуально для кожного студента підготує перелік навчальних предметів для подолання академічної різниці.

** , «Агролісництво»; «Ландшафтна архітектура»; «Біологія»; «Біомоніторинг»; «Біотехнологія»; «Еко-бізнес»; «Екологічна енергетика»; «Екологія та навколишнє середовище»; «Екологічні джерела енергії»; «Екологічне місто»; «Географія і просторова економіка»; «Геомоніторинг»; «Економіка і сталий розвиток»; «Просторова економіка»; «Екологічна інженерія»; «Інженерія геопростору»; «Інженерія і водне господарство»; «Інженерія та моніторинг навколишнього середовища»; «Інженерія та охорона навколишнього середовища»; «Інженерні формування навколишнього середовища»; «Інженерія відновлюваних джерел енергії»; «Санітарна інженерія»; «Якість і безпека навколишнього середовища»; «Логістика у агропродовольчому секторі»; «Мікробіологія»; «Океанографія»; «Охорона та інженерія навколишнього середовища»; «Охорона природних ресурсів»; «Відновлювані джерела енергії»; «Ревіталізація деградованих територій»; «Харчові технології»; «Туризм і рекреація»; «Управління та адаптація до зміни клімату»; «Управління навколишнім середовищем»; «Управління природними ресурсами»; «Управління земельними ресурсами» та інші напрямки з подібним змістом програми навчання.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Охорона навколишнього середовища»

Ви можете ознайомитися за посиланням