Біотехнологія

Напрям підготовки – Біотехнологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського)*, безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначних з напряму підготовки «Біологія»,  «Біотехнологія», або рівнозначних.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплома про здобуття вищої освіти – для випускників напрямів навчання з провідною дисципліною - Біологія.

Для випускників інженерних спеціальностей, інших ніж «Біологічні науки» - позитивний результат співбесіди, що перевіряє компетентність вступника до здобуття вищої освіти II рівня. Вступник зобов'язаний надати Екзаменаційній комісії опис результатів навчання, зазначених у програмі навчання, яку він закінчив.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінка з диплома про здобуття вищої освіти - для випускників напрямів навчання з провідною дисципліною - Біологія.

* У разі академічної різниці (після І рівня вищої освіти (бакалаврського)), вступник зобов’язаний під час навчання подолати цю розбіжність і здобути відсутні компетенції, еквівалентні 30 кредитам ECTS.  Після прийому на навчання, певні предмети до вивчення будуть визначені Програмною комісією індивідуально для кожного студента.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Біотехнологія» Ви можете ознайомитися за посиланням