Адміністрація (Державне управління)

Напрям підготовки – Адміністрація (Державне управління)

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), ІІ рівня вищої освіти (магістерського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня у галузі суспільних або гуманітарних наук.

 

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), ІІ рівня вищої освіти (магістерського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Адміністрація (Державне управління)» Ви можете ознайомитися за посиланням