Соціальна робота

 

Напрям підготовки – Соціальна робота

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова або сучасна іноземна мова

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Суспільствознавство

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Біологія

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Соціальна робота» Ви можете ознайомитися за посиланням