Агролісництво

Напрям підготовки – Агролісництво

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Математика

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: біологія, хімія, фізика, географія

 

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Агролісництво» Ви можете ознайомитися за посиланням