Informacje i ogłoszenia

 1. Informacja na temat rozdysponowania środków dla 10 % studentów poszczególnych kierunków ubiegających się o stypendium Rektora w r.ak. 2020/2021 stan na dzień 13.01.2021 r.
 2. OGŁOSZENIE - ODLICZENIE "13-STEJ EMERYTURY/RENTY" OD DOCHODU USTALANEGO DO CELÓW STYPENDIALNYCH
 3. OGŁOSZENIE - SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA W SEMESTRZE LETNIM 
 4. OGŁOSZENIE - WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO - na semestr letni
 5. Informacje na temat rozdysponowania środków dla 10% studentów ubiegających się o stypendium Rektora UR w r.ak. 2020/2021 - stan na dzień posiedzenia KS 23.11.2020 r.
 6. Informacja na temat rozdysponowania środków dla 10 % studentów poszczególnych kierunków ubiegających się o stypendium Rektora w ak. 2020/2021 stan na dzień 12.11.2020 r.
 7. UWAGA!!! Stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga są przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w okresie zagrożenia epidemicznego:
  https://www.ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/zapomoga-stypendium-socjalne--w-okresie-zagrozenia
 8. UWAGA!!! Wstrzymano termin przedstawienia oryginałów dokumentów do stypendiów
 9. Uzupełnienie oryginałów dokumentów do Stypendium Rektora UR
 10. Termin składania wniosków dla osób przyjętych na I rok w II turze rekrutacji
 11. Informacja o stypendium ministra na rok akademicki 2020/2021
 12. Stypendium socjalne - obowiązek dołączenia zaświadczenia z US o dochodach nieopodatkowanych członków rodziny do 26 roku życia