Informacje i ogłoszenia

 1. UWAGA!

  W związku ze zniesieniem ograniczenia funkcjonowania uczelni spowodowanej pandemią informuję że wnioski o zapomogi należy kierować do Komisji Stypendialnej, zgodnie z wzorem wniosku stanowiącym załącznik do Regulaminu świadczeń dla studentów, a nie do Rektora UR, wnioski nie rozpatrzone, złożone do tej pory do Rektora zostaną przekierowane do Komisji Stypendialnej, posiedzenie odbędzie się we wrześniu

 2. UWAGA!!! Ruszyła rekrutacja  NA STYPENDIA POMOSTOWE dla maturzystów
 3. Najważniejsze zmiany w nowym Regulaminie 
 4. UWAGA!!! Zapoznaj się z nowym Regulaminem świadczeń dla studentów 
 5. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA W R.AKAD. 2021/2022
 6. Dokumenty do wniosków o świadczenia
 7. STYPENDIUM SOCJALNE W ROKU AKAD.2021/2022
 8. Informacja na temat rozdysponowania środków dla 10 % studentów poszczególnych kierunków ubiegających się o stypendium Rektora w r.ak. 2020/2021 stan na dzień 13.01.2021 r.
 9. OGŁOSZENIE - ODLICZENIE "13-STEJ EMERYTURY/RENTY" OD DOCHODU USTALANEGO DO CELÓW STYPENDIALNYCH
 10. OGŁOSZENIE - SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA W SEMESTRZE LETNIM 
 11. OGŁOSZENIE - WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO - na semestr letni
 12. Informacje na temat rozdysponowania środków dla 10% studentów ubiegających się o stypendium Rektora UR w r.ak. 2020/2021 - stan na dzień posiedzenia KS 23.11.2020 r.
 13. Informacja na temat rozdysponowania środków dla 10 % studentów poszczególnych kierunków ubiegających się o stypendium Rektora w ak. 2020/2021 stan na dzień 12.11.2020 r.
 14. UWAGA!!! Stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga są przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w okresie zagrożenia epidemicznego:
  https://www.ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/zapomoga-stypendium-socjalne--w-okresie-zagrozenia
 15. UWAGA!!! Wstrzymano termin przedstawienia oryginałów dokumentów do stypendiów
 16. Uzupełnienie oryginałów dokumentów do Stypendium Rektora UR
 17. Termin składania wniosków dla osób przyjętych na I rok w II turze rekrutacji
 18. Informacja o stypendium ministra na rok akademicki 2020/2021
 19. Stypendium socjalne - obowiązek dołączenia zaświadczenia z US o dochodach nieopodatkowanych członków rodziny do 26 roku życia