Stypendium Rektora, Ministra - obsługa administracyjna - KONTAKTY

DZIAŁ KSZTAŁCENIA/SEKCJA SPRAW SOCJALNYCH: 
Al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów, bud.A2/ pok. 100

TEL.: (017) 872 1025

CZYNNE: PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 9.00-14.00

Kolegium Nauk

Kierunki

Nazwisko i imię pracownika

adres e-mail

Humanistycznych 

Filologia: polska, angielska, rosyjska, germańska, Lingwistyka stosowana Polonistyka stosowana, Dziennikarstwo Archeologia, Muzeologia, Historia, Kulturoznawstwo, Filozofia, Komunikacja międzykulturowa, Turystyka historyczna i kulturowa, Sztuki wizualne, Grafika, Edukacja artystyczna, Jazz, Instrumentalistyka, 

mgr Joanna Misiewicz

[email protected] 

Doktoranci - Językoznawstwo, Literaturoznawstwo,

mgr Mariola Szewczyk

[email protected]pl

Doktoranci - Filozofia, Historia, Archeologia

mgr Ewelina Czanerle

[email protected]

Medycznych 

dietetyka, elektroradiologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, English Division, Lekarski, Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne, Turystyka i rekreacja, Wychowanie fizyczne 

mgr Ewelina Czanerle

[email protected]

Przyrodniczych 

Architektura krajobrazu, Agroleśnictwo, Biologia, Logistyka w sektorze rolno-spożywczym, Ochrona środowiska, Odnawialne źródła energii, Rolnictwo, Technologia żywności i żywienie człowieka, Informatyka, Informatyka i ekonometria, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria materiałowa, Matematyka, Mechatronika Biotechnologie, Systemy diagnostyczne w medycynie, Fizyka,
Doktoranci - Nauki biologiczne, Nauki rolnicze

mgr Mariola Szewczyk

[email protected]

Społecznych 

Pedagogika, Nauki o rodzinie, Ekonomia, Finanse i Rachunkowości,

mgr Mariola Szewczyk

[email protected]

Politologia, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Socjologia, Praca socjalna, Doktoranci - Socjologia

Mgr Ewelina Czanerle

[email protected]

Prawo, Administracja,

mgr Joanna Misiewicz

[email protected] 

STYPENDIUM MINISTRA

Wszystkie kierunki

[email protected]