Ogłoszenia

 

 

Webinarium dla młodzieży polonijnej zainteresowanej studiami I stopnia i jednolitymi magisterskimi w Polsce - NAWA

 

Informacja władz Uniwersytetu Rzeszowskiego

Drodzy Studenci, 

Solidaryzując się z całym narodem ukraińskim w tych trudnych chwilach, chcemy w szczególności Was - naszych Studentów otoczyć wparciem i zapewnić pomoc w przezwyciężeniu tej dramatycznej sytuacji.
Nasza Uczelnia jest w stanie zapewnić Wam pomoc psychologiczną, wsparcie finansowe oraz bezpieczny pobyt w domu studenckim. Udzielanie konkretnych form pomocy będzie rozpatrywane indywidualnie, a ewentualne wsparcie dla całej grupy studentów UR będących obywatelami Ukrainy będzie uzależnione od rozwoju sytuacji politycznej w Waszym kraju.
Jeśli tylko zaistnieje taka konieczność, zgłaszajcie swoje potrzeby do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub telefonicznie +48 17 872 10 12. Władze Kolegiów także pozostają do Waszej dyspozycji - Kolegia UR

Pamiętajcie, że nie jesteście sami w tym trudnym czasie.

 

BEZPŁATNE BILETY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w roku akademickim 2021/2022

Studenci cudzoziemcy pochodzący (zameldowani) z miast partnerskich Rzeszowa mogą starać się o bezpłatne bilety komunikacji miejskiej na terenie Rzeszowa.
Informacji w tym zakresie udziela:
Dział Kształcenia UR
Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych
tel: 17 872 11 30
e-mail: [email protected]

Podanie wraz z zaświadczeniem o miejscu zameldowania należy złożyć w Dziale Kształcenia UR.

Lista miast partnerskich Rzeszowa:
https://www.erzeszow.pl/pl/508-wspolpraca-miedzynarodowa/5866-miasta-partnerskie-rzeszowa.html?strona=3

 “EU4Belarus: Solidarity with the people of Belarus”


Informacje o zakwaterowaniu w domach studenckich UR w roku akademickim 2021/2022


Nabór wniosków do programu Banach NAWA otwarty!


POLAND MY FIRST CHOICE - nabór uzupełniający


BEZPŁATNE BILETY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Studenci cudzoziemcy pochodzący (zameldowani) z miast partnerskich Rzeszowa mogą starać się o bezpłatne bilety komunikacji miejskiej na terenie Rzeszowa.
Informacji w tym zakresie udziela:
Dział Kształcenia UR
Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych
tel: 17 872 11 30
e-mail: [email protected]

Podanie wraz z zaświadczeniem o miejscu zameldowania należy złożyć w Dziale Kształcenia UR nie później niż do dnia 22-10-2021 r.

Lista miast partnerskich Rzeszowa:
https://www.erzeszow.pl/pl/508-wspolpraca-miedzynarodowa/5866-miasta-partnerskie-rzeszowa.html?strona=3

 


SARS-COV-2 

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 (w szczególności: wysoka temperatura, silny kaszel, duszności, problemy z oddychaniem) student powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz powiadomić  dziekana kolegium  za  pośrednictwem opiekuna roku, starosty lub kierownika kierunku, a w przypadku mieszkańca DS. również kierownika  domu  studenckiego.
Student od momentu zauważenia u siebie objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób lub zobowiązany jest do pozostania w miejscu swojego zamieszkania (swoim pokoju) i nieopuszczania go do momentu uzyskania instrukcji działania przez SANEPID/lekarza POZ.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, JEŚLI JESZCZE NIE JESTEŚ UBEZPIECZONY ORAZ NIE WYBRAŁEŚ LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU TO OSTATNI MOMENT ABY TO ZROBIĆ.

Pamiętaj, że aktualne ubezpieczenie jest niezbędne do usprawnienia i skrócenia całej procedury związana z udzieleniem przez lekarza POZ niezbędnej pomocy.

Wszyscy cudzoziemcy, którzy aktualnie przebywają na terytorium Polski, mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (np. leków) i badań sanitarno-epidemiologicznych (np. testów), które są związane ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych, w tym COVID-19. Zasady te dotyczą również osób, które nie posiadają uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/zasady-leczenia-obcokrajowcow-ktorzy-nie-sa-ubezpieczeni-w-polsce,398.html