Ogłoszenia

ZAPISY NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane na semestr zimowy odbędą się w dniach:

I termin: od 14.09.2020 r. do 17.09.2020 r.

II termin: od 21.09.2020 r. do 23.09.2020 r.

w informatycznym systemie zarządzania uczelnią.

Na studiach niestacjonarnych przy wyborze przedmiotu należy zwrócić uwagę na edycję czyli termin realizacji danego przedmiotu, zgodną ze zjazdem na studiowanym kierunku.

Oferta PO 20-21 studia stacjonarne

Oferta PO 20-21-studia niestacjonarne

Kierunki zobowiązne wybrac PO 20-21 semestr zimowy

 


Ogłoszenie dla studentów studiów niestacjonarnych: 

Studenci, którzy wybrali przedmiot ogólnouczelniany „współczesne sztuki wizualne” prowadzony przez dr Annę Steligę, proszeni są o kontakt mailowy z prowadzącą w celu uzyskania dostępu do wykładów i zadań będących podstawą zaliczenia PO.
Kontakt: [email protected]


Przedmioty realizowane w formie zdalnej w ramach zajęć ogólnouczelnianych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 - w związku z ZARZĄDZENIEM NR 30/2020 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego:

studia stacjonarne
studia niestacjonarne