Ogłoszenia

ODWOŁANIE PRZEDMIOTU OGÓLNOUCZELNIANEGO

 PATOLOGIE ŻYCIA PUBLICZNEGO

Przedmiot ogólnouczelniany Patologie życia publicznego prowadzony

przez Panią dr hab. Agatę Barczewską-Dziobek, prof. UR
w dniu 14.01.2021 r. zostaje odwołany i odbędzie się w dniu 21.01.2021 r.


ODWOŁANIE PRZEDMIOTU OGÓLNOUCZELNIANEGO

 PATOLOGIE ŻYCIA PUBLICZNEGO

Przedmiot ogólnouczelniany Patologie życia publicznego prowadzony

przez Panią dr hab. Agatę Barczewską-Dziobek, prof. UR
w dniu 10.12.2020 r. zostaje odwołany i odbędzie się w dniu 14.01.2021 r.


Odwołanie przedmiotu ogólnouczelnianego - Kreatywny i innowacyjny biznes

Przedmiot ogólnouczelniany Kreatywny i innnowacyjny biznes prowadzony

przez panią dr Lidię Kaliszczak
w dniu 8.10.2020 r. zostaje odwołany.

Pierwszy wykład odbędzie się w dniu 15.10.2020 r.


OGŁOSZENIE
dla studentów st. stacjonarnych zobowiązanych wybrać w semestrze zimowym 2020/2021 przedmiot ogólnouczelniany:


W związku niewielką liczbą zapisów na poniższe wykłady ogólnouczelniane na studiach
stacjonarnych na sem. zimowy r. akad. 2020/2021:

 • Wprowadzenie do ewaulacji
 • Gospodarowanie środkami publicznymi na szczeblu samorządowym
 • Informatyzacja polubownych metod rozwiązania sporów
 • Medycznie wspomagana prokreacja - ujęcie prawne
 • Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - od prawa do praktyki
 • Ustrój administracji publicznej
 • Demokracja bezpośrednia w Polsce na poziomie ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym
 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa z perspektywy pandemii koronowirusa
 • Makroekonomia dla nieekonomistów
 • Człowiek obiektem badań we współczesnej pedagogice

 

PRZEDMIOTY TE NIE ZOSTANĄ URUCHOMIONE

Studenci, którzy zapisali się na te wykłady mają możliwość zapisać się ponownie na inny wykład na który nie został wypełniony limit:

 • Dyskryminacja i stygmatyzacja w XXI wieku
 • Patologie życia publicznego
 • Prawo policyjne
 • Literatura i kultura dziecka

Kontakt:

[email protected]

tel: 17 872 1046 

W przypadku niedokonania wyboru, student zostanie automatycznie przypisany do uruchomionego wykładu.


 

OGŁOSZENIE
dla studentów st. niestacjonarnych zobowiązanych wybrać w semestrze zimowym 2020/2021 przedmiot ogólnouczelniany:


W związku niewielką liczbą zapisów na poniższe wykłady ogólnouczelniane na studiach
niestacjonarnych na sem. zimowy r. akad. 2020/2021:

 • Patologie życia publicznego
 • Informatyzacja polubownych metod rozwiązania sporów
 • Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - od prawa do praktyki
 • Prawo policyjne
 • Makroekonomia dla nieekonomistów
 • Pedagogika specjalna i inkluzyjna

PRZEDMIOTY TE NIE ZOSTANĄ URUCHOMIONE

Studenci, którzy zapisali się na te wykłady mają możliwość zapisać się ponownie na inny wykład  na który nie został wypełniony limit:

 • Literatura europejska: Zachód - Wschód
 • Podstawy pierwszej pomocy

 

Kontakt:

[email protected]

tel: 17 872 10 46 

 

W przypadku niedokonania wyboru, student zostanie automatycznie przypisany do uruchomionego wykładu.


 

ZAPISY NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane na semestr zimowy odbędą się w dniach:

I termin: od 14.09.2020 r. do 17.09.2020 r.

II termin: od 21.09.2020 r. do 23.09.2020 r.

w informatycznym systemie zarządzania uczelnią.

Na studiach niestacjonarnych przy wyborze przedmiotu należy zwrócić uwagę na edycję czyli termin realizacji danego przedmiotu, zgodną ze zjazdem na studiowanym kierunku.

Oferta PO 20-21 studia stacjonarne

Oferta PO 20-21-studia niestacjonarne

Kierunki zobowiązne wybrac PO 20-21 semestr zimowy

 


Ogłoszenie dla studentów studiów niestacjonarnych: 

Studenci, którzy wybrali przedmiot ogólnouczelniany „współczesne sztuki wizualne” prowadzony przez dr Annę Steligę, proszeni są o kontakt mailowy z prowadzącą w celu uzyskania dostępu do wykładów i zadań będących podstawą zaliczenia PO.
Kontakt: [email protected]


Przedmioty realizowane w formie zdalnej w ramach zajęć ogólnouczelnianych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 - w związku z ZARZĄDZENIEM NR 30/2020 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego:

studia stacjonarne
studia niestacjonarne