Opłaty za studia

 


ZASADY POBIERANIA ORAZ WARUNKI I TRYB ZWALNIANIA Z OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIMROK AKADEMICKI 2021/2022 oraz 2022/2023

Zarządzenie nr 163/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22.09.2021 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Rzeszowskim- obowiązuje dla osób podejmujących lub wznawiających studia od roku akademickiego 2021/2022 i w latach następnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 163/2021 - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami pobierania opłat
- obowiązuje dla osób podejmujących lub wznawiających studia od roku akademickiego 2021/2022 i w latach następnych


ROK AKADEMICKI 2019/2020
oraz 2020/2021

Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28.08.2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Rzeszowskim - obowiązuje dla osób podejmujących lub wznawiających studia od roku akademickiego 2019/2020 i 2020/2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47/2019 - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami pobierania opłat  - obowiązuje dla osób podejmujących lub wznawiających studia od roku akademickiego 2019/2020 i 2020/2021

 


 

WYSOKOŚĆ OPŁAT


ROK AKADEMICKI 2022/2023

Zarządzenie nr 58/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05. 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie od roku akademickiego 2022/2023 oraz ich wysokości

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58/2022 - studia stacjonarne
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 58/2022 - studia niestacjonarne

 

NUMER RACHUNKU WALUTOWEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
Numer rachunku walutowego UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO w EURO:
43 1240 6292 1978 0011 0187 0752
Bank PEKAO S.A
Ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszawa skr. poczt.1008
IBAN: PL
KOD BIC/SWIFT
PKOPPLPW
Tytułem:
- Imię i nazwisko,
- kierunek studiów

 

ROK AKADEMICKI 2021/2022

Zarządzenie nr 87/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05. 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie od roku akademickiego 2021/2022 oraz ich wysokości

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 87/2021 - studia stacjonarne
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 87/2021 - studia niestacjonarne

 

NUMER RACHUNKU WALUTOWEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
Numer rachunku walutowego UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO w EURO:
43 1240 6292 1978 0011 0187 0752
Bank PEKAO S.A
Ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszawa skr.poczt.1008
IBAN: PL
KOD BIC/SWIFT
PKOPPLPW
Tytułem:
- Imię i nazwisko,
- kierunek studiów

 

ROK AKADEMICKI 2020/2021

Zarządzenie nr 55/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15.05.2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie od roku akademickiego 2020/2021 oraz ich wysokości

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 55/2020 - studia stacjonarne
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 55/2020 - studia niestacjonarne


ROK AKADEMICKI 2019/2020

Zarządzenie nr 25/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 9.05.2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie od roku akademickiego 2019/2020 oraz ich wysokości

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2019 - studia stacjonarne
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/2019 - studia niestacjonarne

ROK AKADEMICKI 2018/2019

Zarządzenie nr 30/2018 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24.07.2018 rw sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów studiów wyższych od roku akademickiego 2018/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2018 - wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych dla studentów - obywateli polskich i cudzoziemców odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 30/2018 - wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych dla studentów - cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich tj. na zasadach odpłatności


ROK AKADEMICKI 2017/2018

Zarządzenie nr 49/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26.07.2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie na studiach wyższych od roku akademickiego 2017/2018

ANEKS nr 1 z dnia 24 listopada 2017 DO ZARZĄDZENIA NR 49/2017 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 26.07.2017 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie na studiach wyższych od roku akademickiego 2017/2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49/2017 - wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych dla studentów - obywateli polskich i cudzoziemców odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49/2017 - wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych dla studentów - cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich tj. na zasadach odpłatności


ROK AKADEMICKI 2016/2017

Zarządzenie nr 33/2016 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1.07.2016 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie na studiach wyższych od roku akademickiego 2016/2017

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/2016 - wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych dla studentów - obywateli polskich i cudzoziemców odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33/2016 - wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych dla studentów - cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich tj. na zasadach odpłatności


ROK AKADEMICKI 2015/2016

Zarządzenie nr 80/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1.07.2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe w roku akademickim 2015/2016

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80/2015 - studia stacjonarne
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 80/2015 - studia niestacjonarne