Kontakt

 

Uczelniany Koordynator ds. Programu MOST
mgr Aneta Leś

Dział Kształcenia UR
al. mjr. W. Kopisto 2a
35-315 Rzeszów
Bud. A2, pok. nr 105
35-959 Rzeszów
tel. 17 872 10 46
[email protected]

 

więcej informacji na stronie:
Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Facebook:  
https://www.facebook.com/programmost2000