Kontakt

 

Uczelniany Koordynator ds. Programu MOST
mgr Aneta Leś

Dział Kształcenia
ul.Ćwiklińskiej 1, 35-601 Rzeszów
bud. D2, pok. 108
tel. (+48 17) 872 10 46 
e-mail: [email protected]
            [email protected]

 

więcej informacji na stronie:
Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Facebook:  
https://www.facebook.com/programmost2000