Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Rzeszowskim opracowany na rok akademicki 2022/2023, przyjęty przez Komisję ds. Kształcenia w dniu 21 października 2022 r.

 

Z posiedzeń Komisji ds. Kształcenia w roku akad. 2022/2023

 

Rekomendacje Komisji ds. Kształcenia z dnia 24 marca 2022 r. wynikające z badania jakości kształcenia na UR za rok akad. 2020/2021 oraz zaleceń PKA sformułowanych w raportach z wizytacji programowych

Harmonogram realizacji badań ankietowych w ramach WSZJK w roku akademickim 2021/2022

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Rzeszowskim opracowany na rok akademicki 2021/2022, ustalony na posiedzeniu Komisji ds. Kształcenia w dniu 21 października 2021r.

Z posiedzeń Komisji ds. Kształcenia w roku akad. 2021/2022

Rekomendacje Komisji ds. Kształcenia z dnia 14 kwietnia 2021r. wynikające z badania jakości kształcenia na podstawie formularzy oceny jednostek za rok akad. 2019/2020

Harmonogram realizacji badań ankietowych w ramach WSZJK w roku akademickim 2020/2021

Rekomendacje Komisji ds. Kształcenia wynikające z badań ankietowych realizowanych w roku akademickim 2019/2020

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Rzeszowskim opracowany na rok akademicki 2020/2021 ustalony na posiedzeniu Komisji ds. Kształcenia w dniu 12 listopada 2020 r.

 

Z posiedzeń Komisji ds. Kształcenia w roku akad. 2020/2021

Harmonogram realizacji badań ankietowych w roku akademickim 2019/2020

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2018/2019 ustalony na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu w dniu 18 października 2018 r.

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2018/2019:

 

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademickim 2017/2018, przyjęty na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu w dniu 9 listopada 2017 r.

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2017/2018:

 

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademickim 2016/2017, przyjęty na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu w dniu 10 listopada 2016 r.

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2016/2017:

 

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2015/2016, przyjęty na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 5 listopada 2015 r. i zaakceptowany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2015/2016:


Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2014/2015, przyjęty na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 12 listopada 2014 r. i zaakceptowany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2014/2015:

 

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2013/2014

 

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2013/2014, przyjęty na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 13 listopada 2013 r. i zaakceptowany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

W dniu 21 listopada 2012 roku na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia został zatwierdzony harmonogram prac Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia