Badania jakości 2017/2018

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do lektury raportów opracowanych przez Dział Jakości i Akredytacji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Z poważaniem,

Dział Jakości i Akredytacji

 

Raport_Badanie jakości kształcenia 2017/2018

Rekomendacje do Badania jakości kształcenia 2017/2018

Ankieta oceny dziekanatu 2017/2018. Raport zbiorczy

Ankieta oceny prowadzącego przedmiot 2017/2018