Wykaz prowadzonych kierunków studiów z przyporządkowaniem do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

(na podstawie załączników do Uchwał nr 460/06/2019 oraz 483/09/2019 Senatu UR)

Lp.

Nazwa kierunku studiów

Poziom studiów

Profil studiów

Dziedzina/y nauki/sztuki

Dyscyplina/y naukowa/artystyczna

ze wskazaniem procentowego udziału

Dyscyplina wiodąca

1.

Administracja

I

P

Dziedzina nauk społecznych

Nauki prawne 90%

Nauki prawne

Nauki o polityce i administracji 10%

2.

Administracja

II

P

Dziedzina nauk społecznych

Nauki prawne 90%

Nauki prawne

 

Nauki o polityce i administracji 10%

3.

Agroleśnictwo

I

O

Dziedzina nauk rolniczych

Rolnictwo i ogrodnictwo 60%

Rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki leśne 40%

4.

Archeologia

I

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Archeologia 97%

Archeologia

Nauki o kulturze i religii 1%

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Nauki o Ziemi i środowisku 2%

5.

Archeologia

II

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Archeologia 93%

Archeologia

Nauki o sztuce 2%

Dziedzina nauk ścisłych  i przyrodniczych

Nauki biologiczne 5%

6.

Architektura krajobrazu

I

O

Dziedzina nauk rolniczych

Rolnictwo i ogrodnictwo 64%

Rolnictwo i ogrodnictwo

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Architektura i urbanistyka 27%

Dziedzina sztuki

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 9%

7.

Architektura krajobrazu

II

O

Dziedzina nauk rolniczych

Rolnictwo i ogrodnictwo 63%

Rolnictwo i ogrodnictwo

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Architektura i urbanistyka 31%

Dziedzina sztuki

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 6%

8.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I

P

Dziedzina nauk społecznych

Nauki o bezpieczeństwie 70%

Nauki o bezpieczeństwie

Nauki o polityce i administracji 30%

9.

Biologia

I

O

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Nauki biologiczne 100%

Nauki biologiczne

10.

Biologia

II

O

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Nauki biologiczne 100%

Nauki biologiczne

11.

Biotechnologia

I

O

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Nauki biologiczne 59%

Nauki biologiczne

Dziedzina nauk rolniczych 

Weterynaria 19%

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Inżynieria chemiczna 22%

12.

Biotechnologia

II

O

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Nauki biologiczne 52%

Nauki biologiczne

Dziedzina nauk rolniczych 

Weterynaria 38%

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Inżynieria chemiczna 10%

13.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I

O

Nauki humanistyczne

Językoznawstwo 53%

Językoznawstwo

Literaturoznawstwo 12%

Nauki o kulturze i religii 5%

Nauki społeczne

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 30%

14.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

II

O

Nauki humanistyczne

Językoznawstwo 53%

Językoznawstwo

Literaturoznawstwo 12%

Nauki o kulturze i religii 5%

Nauki społeczne

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 30%

15.

Dietetyka

I

P

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Nauki o zdrowiu 100%

Nauki o zdrowiu

16.

Dietetyka

II

P

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Nauki o zdrowiu 100%

Nauki o zdrowiu

17.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

I

O

Dziedzina sztuki

Sztuki muzyczne 100%

Sztuki muzyczne

18.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

II

O

Dziedzina sztuki

Sztuki muzyczne 100%

Sztuki muzyczne

19.

Elektroradiologia

I

P

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Nauki medyczne 100%

Nauki medyczne

20.

Ekonomia

I

O

Dziedzina nauk społecznych

Ekonomia i finanse 88%

Ekonomia i finanse

Nauki o zarządzaniu i jakości 12%

21.

Ekonomia

II

O

Dziedzina nauk społecznych

Ekonomia i finanse 92%

Ekonomia i finanse

 

Nauki o zarządzaniu i jakości 8%

22.

Filologia angielska

I

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Językoznawstwo 78%

Językoznawstwo

Literaturoznawstwo 14%

Nauki o kulturze i religii 8%

23.

Filologia angielska

II

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Językoznawstwo 75%

Językoznawstwo

Literaturoznawstwo 15%

Nauki o kulturze i religii 10%

24.

Filologia germańska

I

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Językoznawstwo 89%

Językoznawstwo

Literaturoznawstwo 8%

Nauki o kulturze i religii 3%

25.

Filologia germańska

II

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Językoznawstwo 81%

Językoznawstwo

Literaturoznawstwo 13%

Nauki o kulturze i religii 6%

26.

Filologia polska

I

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Literaturoznawstwo 60%

Literaturoznawstwo

Językoznawstwo 35%

Nauki o kulturze i religii 5%

27.

Filologia polska

II

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Literaturoznawstwo 60%

Literaturoznawstwo

Językoznawstwo 35%

Nauki o kulturze i religii 5%

28.

Filologia rosyjska

I

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Językoznawstwo 84%

Językoznawstwo

Literaturoznawstwo 11%

Nauki o kulturze i religii 5%

29.

Filologia rosyjska

II

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Językoznawstwo 75%

Językoznawstwo

Literaturoznawstwo 15%

Nauki o kulturze i religii 10%

30.

Filozofia

I

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Filozofia 100%

Filozofia

31.

Filozofia

II

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Filozofia 100%

Filozofia

32.

Finanse i rachunkowość

I

O

Dziedzina nauk społecznych

Ekonomia i finanse 92%

Ekonomia i finanse

 

Nauki o zarządzaniu i jakości 8%

33.

Finanse i rachunkowość

II

O

Dziedzina nauk społecznych

Ekonomia i finanse 91%

Ekonomia i finanse

 

Nauki o zarządzaniu i jakości 9%

34.

Fizjoterapia

Jedn. mgr

O

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Nauki o zdrowiu 100%

Nauki o zdrowiu

35.

Fizjoterapia

II

O

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Nauki o zdrowiu 100%

Nauki o zdrowiu

36.

Fizyka

II

O

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych  

Nauki fizyczne 100%

Nauki fizyczne

37.

Grafika

jedn. mgr

O

Dziedzina sztuki

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 100%

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

38.

Historia

I

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Historia 100%

Historia

39.

Historia

II

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Historia 100%

Historia

40.

Informatyka

I

O

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Informatyka 70%

Informatyka

 

Matematyka 20%

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Informatyka techniczna i telekomunikacja 10%

41.

Informatyka

II

O

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Informatyka 70%

Informatyka

Matematyka 20%

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Informatyka techniczna i telekomunikacja 10 %

42.

Informatyka i ekonometria

I

P

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Informatyka 53%

Informatyka

Matematyka 27%

Dziedzina nauk społecznych

Ekonomia i finanse 13%

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Informatyka techniczna i telekomunikacja 7%

43.

Instrumentalistyka

I

P

Dziedzina sztuki

Sztuki muzyczne 100%

Sztuki muzyczne

44.

Inżynieria materiałowa

I

O

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Inżynieria materiałowa 58%

Inżynieria materiałowa

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Nauki fizyczne 42%

45.

Inżynieria materiałowa

II

O

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Inżynieria materiałowa 66%

Inżynieria materiałowa

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Nauki fizyczne 34%

46.

Jazz i muzyka rozrywkowa

I

P

Dziedzina sztuki

Sztuki muzyczne 100%

Sztuki muzyczne

47.

Jazz i muzyka rozrywkowa

II

P

Dziedzina sztuki

Sztuki muzyczne 100%

Sztuki muzyczne

48.

Kierunek lekarski

jedn mgr.

O

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Nauki medyczne 100%

Nauki medyczne

49.

Komunikacja międzykulturowa

I

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Filozofia 60%

Filozofia

Historia 20%

Nauki o kulturze i religii 10%

Dziedzina nauk społecznych

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 10%

50.

Kulturoznawstwo

I

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Nauki o kulturze i religii 67%

Nauki o kulturze i religii

Historia 33%

51.

Kulturoznawstwo

II

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Nauki o kulturze i religii 90%

Nauki o kulturze i religii

Historia 10%

52.

Lingwistyka stosowana

I

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Językoznawstwo 90%

Językoznawstwo

Literaturoznawstwo 2%

Nauki o kulturze i religii 8%

53.

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

I

O

Dziedzina nauk rolniczych

Rolnictwo i ogrodnictwo 55%

Rolnictwo i ogrodnictwo

Technologia żywności i żywienia 45%

54.

Matematyka

I

O

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Matematyka 100%

Matematyka

55.

Matematyka

II

O

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Matematyka 100%

Matematyka

56.

Mechatronika

I

P

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Inżynieria mechaniczna 59%

Inżynieria mechaniczna

Automatyka, elektronika i elektrotechnika 32%

Informatyka techniczna i telekomunikacja 6%

Inżynieria materiałowa 3%

57.

Mechatronika

II

O

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Inżynieria mechaniczna 70%

Inżynieria mechaniczna

Automatyka, elektronika i elektrotechnika 23%

Informatyka techniczna i telekomunikacja 7%

58.

Muzeologia

I

P

Dziedzina nauk humanistycznych

Archeologia 63%

Archeologia

Nauki o kulturze i religii 11%

Nauki o sztuce 9%

Historia 4%

Dziedzina nauk społecznych

Pedagogika 6%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 5%

Nauki prawne 2%

59.

Muzeologia

II

P

Dziedzina nauk humanistycznych

Archeologia 5 %

Archeologia

Nauki o sztuce 16%

Dziedzina nauk społecznych

Pedagogika 15%

Psychologia 5%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 3%

Ekonomia i finanse 3%

60.

Nauki o rodzinie

I

P

Nauki społeczne

Nauki socjologiczne 70%

Nauki socjologiczne

Pedagogika 15%

Psychologia 15%

61.

Ochrona środowiska

I

O

Dziedzina nauk rolniczych

Rolnictwo i ogrodnictwo 53%

Rolnictwo i ogrodnictwo

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 25%

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Nauki biologiczne 22%

62.

Ochrona środowiska

II

O

Dziedzina nauk rolniczych

Rolnictwo i ogrodnictwo 54%

Rolnictwo i ogrodnictwo

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 26%

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Nauki biologiczne 20%

63.

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

I

O

Dziedzina nauk rolniczych

Rolnictwo i ogrodnictwo 66%

Rolnictwo i ogrodnictwo

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Inżynieria mechaniczna 20%

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 14%

64.

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

II

O

Dziedzina nauk rolniczych

Rolnictwo i ogrodnictwo 79%

Rolnictwo i ogrodnictwo

 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Inżynieria mechaniczna 14%

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 7%

65.

Pedagogika

I

O

Dziedzina nauk społecznych

Pedagogika 100%

Pedagogika

66.

Pedagogika

II

O

Dziedzina nauk społecznych

Pedagogika 100%

Pedagogika

67.

Pedagogika

II

P

Dziedzina nauk społecznych

Pedagogika 100%

Pedagogika

68.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jedn. mgr

P

Dziedzina nauk społecznych

Pedagogika 100%

Pedagogika

69.

Pielęgniarstwo

I

P

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Nauki o zdrowiu 85%

Nauki o zdrowiu

Nauki medyczne 15%

70.

Pielęgniarstwo

II

P

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Nauki o zdrowiu 100%

Nauki o zdrowiu

71.

Politologia

I

O

Dziedzina nauk społecznych

Nauki o polityce i administracji 100%

Nauki o polityce i administracji

72.

Politologia

II

O

Dziedzina nauk społecznych

Nauki o polityce i administracji 100%

Nauki o polityce i administracji

73.

Polonistyka stosowana

I

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Językoznawstwo 60%

Językoznawstwo

Literaturoznawstwo 35%

Nauki o kulturze i religii 5%

74.

Położnictwo

I

P

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Nauki o zdrowiu 88%

Nauki o zdrowiu

Nauki medyczne 12%

75.

Położnictwo

II

P

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Nauki o zdrowiu 92%

Nauki o zdrowiu

Nauki medyczne 8%

76.

Praca socjalna

I

O

Dziedzina nauk społecznych

Nauki socjologiczne 100% 

Nauki socjologiczne

77.

Praca socjalna

II

O

Dziedzina nauk społecznych

Nauki socjologiczne 100%

Nauki socjologiczne

78.

Prawo

jedn. mgr

O

Dziedzina nauk społecznych

Nauki prawne  100%

Nauki prawne

79.

Ratownictwo medyczne

I

P

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Nauki o zdrowiu 100%

Nauki o zdrowiu

80.

Rolnictwo

I

O

Dziedzina nauk rolniczych

Rolnictwo i ogrodnictwo 100%

Rolnictwo i ogrodnictwo

81.

Rolnictwo

II

O

Dziedzina nauk rolniczych

Rolnictwo i ogrodnictwo 100%

Rolnictwo i ogrodnictwo

82.

Socjologia

I

O

Dziedzina nauk społecznych

Nauki socjologiczne 100% 

Nauki socjologiczne

83.

Socjologia

II

O

Dziedzina nauk społecznych

Nauki socjologiczne 100 % 

Nauki socjologiczne

84.

Systemy diagnostyczne w medycynie

I

O

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Nauki fizyczne 70%

Nauki fizyczne

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Nauki medyczne 25%

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Automatyka, elektronika i elektrotechnika 5%

85.

Sztuki wizualne

I

O

Dziedzina sztuki

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 100%

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

86.

Sztuki wizualne

II

O

Dziedzina sztuki

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 100%

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

87.

Technologia żywności i żywienie człowieka

I

O

Dziedzina nauk rolniczych

Technologia żywności i żywienia 100%

Technologia żywności i żywienia

88.

Technologia żywności i żywienie człowieka

II

O

Dziedzina nauk rolniczych

Technologia żywności i żywienia 100%

Technologia żywności i żywienia

89.

Turystyka historyczna i kulturowa

I

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Historia 71%

Historia

Nauki o kulturze i religii 14%

Dziedzina nauk społecznych

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 15%

90.

Turystyka historyczna i kulturowa

II

O

Dziedzina nauk humanistycznych

Historia 71%

Historia

Nauki o kulturze i religii 16%

Dziedzina nauk społecznych

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 13%

91.

Turystyka i rekreacja

I

O

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Nauki o kulturze fizycznej 70%

Nauki o kulturze fizycznej

Dziedzina nauk humanistycznych

Historia 4%

Dziedzina nauk społecznych

Ekonomia i finanse 6%

Nauki o zarządzaniu i jakości 9%

Nauki prawne 2%

Nauki socjologiczne 2%

Psychologia 2%

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Nauki biologiczne 5%

92.

Turystyka i rekreacja

II

O

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Nauki o kulturze fizycznej 63%

Nauki o kulturze fizycznej

Dziedzina nauk humanistycznych

Historia 5%

Dziedzina nauk społecznych

Nauki o zarządzaniu i jakości 15%

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 9%

Nauki socjologiczne 4%

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Nauki biologiczne 4%

93.

Wychowanie fizyczne

I

O

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Nauki o kulturze fizycznej 91%

Nauki o kulturze fizycznej

Dziedzina nauk społecznych

Pedagogika 6%

Psychologia 3%

94.

Wychowanie fizyczne

II

O

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Nauki o kulturze fizycznej 89%

Nauki o kulturze fizycznej

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Nauki o Ziemi i środowisku 2%

Dziedzina nauk społecznych

Pedagogika 3%

Psychologia 3%

Nauki socjologiczne 3%

95.

Zdrowie publiczne

II

P

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Nauki o zdrowiu 58%

Nauki o zdrowiu

Nauki medyczne 22%

Dziedzina nauk społecznych

Nauki socjologiczne 9%

Ekonomia i finanse 7%

Nauki prawne 4%