Efekty kształcenia do roku akademickiego 2018/2019 są dostępne na stronie:

http://old.ur.edu.pl/ksztalcenie/jakosc-ksztalcenia/efekty-ksztalcenia