ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH
KROK PO KROKU

 


Chcesz zamieszkać w akademiku?

To proste!

Zapoznaj się z:

Regulaminem świadczeń dla studentów  - § 34 - § 39, przepisy dotyczące zasad przyznawania miejsc w domach studenta

Regulaminem Domów Studenta UR


STUDENCI przyjęci na I ROK

Krok 1. Wybierz dom studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego, w którym chcesz zamieszkać (najlepiej znajdujący się blisko miejsca studiowania), do wyboru:

  • DS FILON , ul. Cicha 2, tel. 17 872 34 32
  • DS LAURA , ul. Cicha 4, tel. 17 872 24 00
  • DS OLIMP, ul. Siemieńskiego 17, tel. 17 872 26 01
  • DS MERKURY I HILTON, ul. Ćwiklińskiej 2, tel. 17 861 40 04

Krok 2. Wypełnij wniosek o przyznanie miejsca w DS.:

  • wpisz: dane osobowe, kolegium, kierunek, rok i formę studiów;
  • zaznacz wybrany dom studencki;
  • wybierz rodzaj pokoju, w przypadku pokoju 1-osobowego dołącz wymaganą dokumentację;
  • wypełnij oświadczenia zawarte we wniosku;
  • podpisz wniosek;

Osoby przyjęte na I roku studiów, które nie posiadają legitymacji studenckiej (nie mają możliwości zalogowania się w systemie Wirtualna Uczelnia), składają wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta tylko w wersji papierowej). 

Krok 3. Udaj się do kierownika wybranego domu studenta w celu uzyskania potwierdzenia rezerwacji miejsca w DS.

Krok 4. Dokonaj opłaty rezerwacyjnej, równej wysokości miesięcznej opłaty za wybrany pokój w danym DS.

Krok 5. Złóż wniosek u wskazanego pracownika domu studenta, zostanie on przekazany do Komisji ds. Domów Studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego, która podejmie decyzje co do przyznania miejsca w DS.

Krok 6. Komisja ds. Domów Studenckich - poinformuje na stronie internetowej UR - o swojej decyzji w sprawie przyznania studentom wnioskowanego miejsca w DS. (taka informacja ukaże się pod koniec każdego miesiąca)


STUDENCI II ROKU I WYŻEJ
Studenci UR mają obowiązek wypełnienia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenta elektronicznie - w systemie UCZELNIA 10, poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia.
Ponadto postępują zgodnie z wytycznymi jak dla studentów I roku.



Informacja o wolnych miejscach w DS-ach
dla studentów, na okres dłuższy niż 1 miesiąc:

DS FILON, tel. 17 872 34 32
DS LAURA, tel. 17 872 24 00
DS OLIMP, tel. 17 872 26 01
DS MERKURY I HILTON,  tel. 17 861 40 04

 

Informacja o wolnych miejscach w pokojach gościnnych
(zakwaterowanie na okres kilku dni):

DS FILON, tel. 17 872 34 00
DS LAURA, tel. 17 872 22 00
DS OLIMP, tel. 17 872 26 00
DS MERKURY I HILTON, tel. 17 861 40 04, 17 861 40 00