ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH
KROK PO KROKU

 

Chcesz zamieszkać w akademiku?

To proste!

Zapoznaj się  z:

Regulaminem świadczeń dla studentów  - § 34-39, przepisy dotyczące zasad przyznawania miejsc w domach studenta

Regulaminem Domów Studenta UR

STUDENCI przyjęci na I ROK

Krok 1. Wybierz Dom Studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego w którym chcesz zamieszkać najlepiej znajdujący się blisko miejsca studiowania, do wyboru:

  • DS FILON , ul. Cicha 2, tel. 17 872 34 32
  • DS LAURA , ul. Cicha 4, tel. 17 872 24 00
  • DS OLIMP, ul. Siemieńskiego 17, tel. 17 872 26 01
  • DS MERKURY I HILTON, ul. Ćwiklińskiej 2, tel. 17 861 40 04

Krok 2. Wypełnij wniosek o przyznanie miejsca w DS.:

  • wpisz: dane osobowe, kolegium, kierunek, rok i formę studiów;
  • zaznacz wybrany Dom Studencki;
  • wybierz rodzaj pokoju, w przypadku pokoju 1 osobowego dołącz wymaganą dokumentację;
  • wypełnij oświadczenia zawarte we wniosku;
  • podpisz wniosek;

Osoby przyjęte na I roku studiów, które nie posiadają legitymacji studenckiej (nie mają możliwości zalogowania się w systemie Wirtualna Uczelnia) składają wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta tylko w wersji papierowej). 

Krok 3. Udaj się do kierownika wybranego Domu Studenta w celu uzyskania potwierdzenia rezerwacji miejsca w DS.

Krok 4. Dokonaj opłaty rezerwacyjnej, równej wysokości miesięcznej opłaty za wybrany pokój w danym DS.

Krok 5. Złóż wniosek u wskazanego pracownika Domu Studenta, zostanie on przekazany do Komisji ds. Domów Studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego, która podejmie decyzje co do przyznania Panu/Pani miejsca w DS.

Krok 6. Komisja ds. Domów Studenckich - poinformuje na stronie internetowej UR o swojej decyzji w sprawie przyznania studentom wnioskowanego miejsca w DS. (taka informacja ukaże się pod koniec każdego miesiąca)


STUDENCI II ROKU I WYŻEJ
Studenci UR mają obowiązek wypełnienia wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia.
Ponadto postępują zgodnie z wytycznymi wskazanymi jak dla studentów I roku.

 

 


Informacja o wolnych miejscach w DS-ach
dla studentów, na okres dłuższy niż 1 m-c:

DS FILON, tel. 17 872 34 32
DS LAURA, tel. 17 872 24 00
DS OLIMP, tel. 17 872 26 01
DS MERKURY I HILTON,  tel. 17 861 40 04

 

Informacja o wolnych miejscach w pokojach gościnnych
(zakwaterowanie na okres kilku dni):

DS FILON, tel. 17 872 34 00
DS LAURA, tel. 17 872 22 00
DS OLIMP, tel. 17 872 26 00
DS MERKURY I HILTON, tel. 17 861 40 04, 17 861 40 00