O nas

 

 SOLIDARNOŚĆ to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię

 niesione razem, we wspólnocie i nigdy brzemię dźwigane

 przez człowieka samotnie, bez pomocy drugich.

"Z radością dowiaduję się, że w tych dniach rozpoczyna swoją działalność naukową
i dydaktyczną nowy polski Uniwersytet - Uniwersytet Rzeszowski. [...] 

Na trud tworzenia i umacniania tej nowej wspólnoty, miłośników nauki i mądrości
wszystkim z serca błogosławię."

JPII.png [173.75 KB]

        Jan Paweł II, Papież                                                         

 

 

KOMISJA UCZELNIANA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów 
tel.: +48 17 785 53 19,
      + 48 17 872 17 99
e-mail: [email protected]

Komisja Uczelniana NSZZ S UR (siedziba) - Wydział Filologiczny, al. mjr W. Kopisto 2b, pokój 12

 

KOMISJA UCZELNIANA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"  W KADENCJI 2018-2022 
 

Przewodniczący Jan Buczek
V-ce  Przewodniczący Józef Gorzelany
V-ce  Przewodniczący Małgorzata Słowińska-Czurczak
V-ce  Przewodniczący Zenona Krupa
Sekretarz Kamila Warchoł
Skarbnik Roman Chorób
Członek Jan Gąsior
Członek Elżbieta Kozłowska
Członek Joanna Kisała
Członek Piotr Kubit
Członek Andrzej Wal


KOMISJA REWIZYJNA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" W KADENCJI 2018-2022

Urszula Gruca-Miąsik - Przewodnicząca
Zenon Ożóg - Członek
Sławomir Schultis - Członek

DELEGAT DO KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 

Czesław Puchalski

DELEGACI NA WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW REGIONU NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 

Jan Buczek
Józef Gorzelany

 

Sztandar Komisji Uczelnianej

 

 

Projekt graficzny: Jerzy Tomala
Wykonawca: Zdzisława Tarnawska
Fundatorzy: Urząd Miasta w Rzeszowie (w czasie prezydentury Andrzeja Szlachty), Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność", "Solidarność" WSK w Rzeszowie, "Solidarność" Politechniki Rzeszowskiej, "Solidarność" Polfy w Rzeszowie, "Solidarność" ZOZ nr 1 w Rzeszowie, "Solidarność" UR.
Poświęcenie sztandaru: w Kościele Uniwersyteckim przez J.E. Ks. Biskupa Ordynariusza
Kazimierza Górnego, w dniu 6.06.2003, o godz. 11.30