Akty prawne

 

Zarządzenie nr 86/2021 Rektora UR z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie  wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

Załącznik do Zarządzenia nr 86/2021 Rektora UR z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ankieta z wykazem dokumentów (zatwierdzona na posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Kształcenia w dniu 14.01.2021 r.)

 


nieaktualne

Zarządzenie nr 21/2020 Rektora UR z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

Załącznik do Zarządzenia nr 21/2020 Rektora UR z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zarządzenie nr 21/2018 Rektora UR z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania Dydaktycznego Lauru Uniwersytetu Rzeszowskiego dla nauczycieli akademickich oraz Lauru Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego dla najlepszego absolwenta

Ankieta z wykazem dokumentów do Dydaktycznego Lauru Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała nr 277/04/2018 Senatu UR z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w Regulaminie przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała nr 175/09/2017 Senatu UR z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
Załącznik do Uchwały; REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Uchwała nr 98/02/2017 Senatu UR z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
Załącznik Uchwały; REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Zarządzenie nr 45/2017 Rektora UR z dnia 27.06.2017 r. w sprawie Lauru Dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego