Sekcja Szachowa Uniwersytetu Rzeszowskiego w semestrze zimowym 2020/2021 zdalnie i realnie