Realizowane projekty

Projekt: Innowacyjny Uniwersytet Rzeszowski
realizowany jest w ramach programu MNiSW
"Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"
na podstawie umowy nr 13/PMKI/U/11-11.09/2010 z dnia 27.10.2010 r.

Beneficjentem jest Uniwersytet Rzeszowski reprezentowany przez
JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Stanisława Uliasza.
Z ramienia Beneficjenta projekt nadzoruje:
Prorektor UR ds. Finansów i Rozwoju dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski.

W realizacji projektu udział biorą:

  1. prof. dr hab. inż. Mieczysław Korzyński (kierownik projektu)
  2. Aneta Chmiel (bazy danych)
  3. mgr Mariusz Dymek (bazy danych, witryna internetowa)
  4. mgr Urszula Kudyba (administracja, sekretariat)
  5. dr inż. Janusz Lubas (kursy i szkolenia)
  6. mgr Gabriela Pawłowska (bazy danych, rzecznik)
  7. mgr Izabela Szpila (obsługa administracyjno-księgowa)
  8. mgr inż. Bronisław Trala (szkolenia z zakr. własności intelektualnej)