Kontakt

Dane teleadresowe

Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Rzeszowski

Adres:
Uniwersytet Rzeszowski
budynek A2 pokój 45
al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 872 14 61

Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej:
dr hab. inż. Czesław Puchalski, prof. UR
e-mail: prorektor.fin@univ.rzeszow.pl

Dyrektor UCTT UR:
prof. dr hab. inż. Mieczysław Korzyński
e-mail: uctt@univ.rzeszow.pl

Sekretariat:
Urszula Kudyba
e-mail: ukudyba@univ.rzeszow.pl

Dział Współpracy z Zagranicą:
Magdalena Magdziak
e-mail: magdziak@univ.rzeszow.pl

Uniwersyteckie Centrum Informatyzacji:
mgr inż. Mariusz Tejchman
e-mail: mtech@univ.rzeszow.pl