Studia doktoranckie

 

W Uniwersytecie Rzeszowskim studia III stopnia (doktoranckie) prowadzone są na podstawie przepisów:

 

 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. z późn. zm. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.)

 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668)

- Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669)

 

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2017 r., poz. 1696)

 

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 256)

 

 

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH:

- Uchwała nr 429/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskigo z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim

- Załącznik do Uchwały Senatu nr 429/04/2019

 

 

Jednostki prowadzące studia doktoranckie w zakresie:

 

Wydział Biologiczno - Rolniczy:

 • nauki biologiczne
 • nauki rolnicze

 

Wydział Filologiczny:

 • literaturoznawstwo
 • językoznawstwo

 

Wydział Socjologiczno - Historyczny:

 • archeologia
 • filozofia
 • historia
 • socjologia

 

 

KIEROWNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH:

 

 • Nauki biologiczne
 • Nauki rolnicze

dr hab. Paweł Czarnota, prof. UR, tel. 17 872 16 37, e-mail: pawczarnota@poczta.onet.pl

 

 • Językoznawstwo
 • Literaturoznawstwo

dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. UR, tel. 17 872 12 90, e-mail: casimirus@interia.pl

 

 • Archeologia

dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR, tel. 17 872 15 81, e-mail: a.pelisiak@gmail.com

 • Filozofia

dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR, tel. 17 872 10 33, e-mail: krzysztofbo@poczta.onet.pl

 • Historia

dr hab. Paweł Sierżęga, prof UR, tel. 17 872 13 22, e-mail: wiktorps@wp.pl

 • Socjologia

dr hab. Beata Szluz, prof. UR, tel. 17 872 13 30, e-mail: bszluz@ur.edu.pl

 

 

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

 

Stypendium doktoranckie

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego

 

 

ZARZĄD SAMORZĄDU DOKTORANTÓW:

 

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW: mgr Karol Skrobacz

 

 

 

Do pobrania:

- Upoważnienie do odbioru dokumentów

 

- KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA DOKTORANTÓW UR