2002/2003

Extended Erasmus University Charter (2007-2013)
67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1
Erasmus code: PL RZESZOW02

LP.
NAZWA UCZELNI
KIERUNEK
1
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI LECCE, LECCE, WŁOCHY
www.unile.it
Historia
Filologia Angielska
2
UNIVERSIDAD DE VIGO, VIGO, HISZPANIA
www.uvigo.es
Filologia Angielska
3
KATHOLIEKE HOGESCHOOL ZUID-WEST-VLAANDEREN, KORTRIJK, BELGIA
www.katho.be
Matematyka
Filologia Angielska
4
FACHHOCHSCHULE BIELEFELD, BIELEFELD, NIEMCY
www.fh-bielefeld.de
Matematyka
5
UNIVERSITÄT BIELEFELD, BIELEFELD, NIEMCY
www.uni-bielefeld.de
Filologia Germańska
6
UNIVERSITÄT MANNHEIM, MANNHEIM, NIEMCY
www.uni-mannheim.de
Filologia Germańska
Filologia Rosyjska
7
HAUTE ECOLE ROI BAUDOUIN, MONS, BELGIA
www.herb.be
Matematyka
8
KARL FRANZENS UNIVERSITAT, GRAZ, AUSTRIA
www.uni-graz.at
Matematyka
9
FACHHOCHSCHULE JOANNEUM, KAPFENBERG, AUSTRIA
www.fh-joanneum.at
Fizyka
10
UNIVERSITE DE BOURGOGNE, DIJON, FRANCJA
www.u-bourgogne.fr
Matematyka
11
CALO, CHRISTELIJKE HOGESCHOOL WINDESHEIM, ZWOLLE, HOLANDIA
www.windesheim.nl
Wychowanie Fizyczne
12
UNIVERSITY OF PATRAS, PATRAS, GRECJA
www.upatras.gr
Fizyka