Praktyki programowe

Zarządzenie Rektora UR nr 4/2022 dotyczące organizacji praktyk zawodowych

Uchwała nr 66/05/2022 Komisji ds. Kształcenia w sprawie zasad przeprowadzania hospitacji programowych praktyk

Uchwała nr 59/03/2022 w sprawie ustalenia Rekomendacji na rzecz poprawy jakości kształcenia wynikających z badania jakości na Uniwersytecie Rzeszowskim za rok akademicki 2020/2021 oraz zaleceń Polskiej Komisji Akredytacyjnej sformułowanych w raportach z wizytacji programowych

Uchwała nr 111/05/2023 w sprawie ustalenia Rekomendacji na rzecz poprawy jakości kształcenia wynikających z badania jakości na Uniwersytecie Rzeszowskim za rok akademicki 2021/2022

Zasady przeprowadzania hospitacji praktyk zawodowych

Wzór protokołu hospitacji

Dokumenty dla koordynatorów praktyk studenckich:

Sprawozdanie z przebiegu praktyk

Wykaz studentów

 

 

Ramowy program praktyk

Regulamin praktyk na kierunku pedagogika - Załącznik do Uchwały nr 100/09/2023 Rady Dydaktycznej z dnia 4 września 2023 r. (obowiązuje od roku ak. 2023/2024)

Regulamin praktyk na kierunku pedagogika (obowiązuje od roku ak. 2021/2022)

 

Plan praktyk - Pedagogika (OA) na rok akademicki 2021/22

Plan praktyk - Pedagogika (OA) na rok akademicki 2022/23

Plan praktyk - Pedagogika (OA) na rok akademicki 2023/24

 

Plan praktyk - Pedagogika (PP) na rok akademicki 2021/22

Plan praktyk - Pedagogika (PP) na rok akademicki 2022/23

 

Skierowanie na praktyki

Załącznik nr 1 - Oświadczenie NNW

Załącznik nr 3 - Dziennik Praktyk (bez opinii opiekuna)