Aktualności

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na konferencję organizowaną we współpracy z Radą Doskonałości Naukowej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na organizowaną w Uniwersytecie Rzeszowskim we współpracy z Radą Doskonałości Naukowej konferencję pt. „Postepowania awansowe w świetle dotychczasowych doświadczeń. Praktyka organów I i II instancji.”

W czasie konferencji możliwa będzie dyskusja dotycząca postępowań awansowych, w tym przyczyn stanowiących podstawę odwołań, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk związanych z ubieganiem się o nadanie stopni naukowych.

 

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

W ramach tego wydarzenia poruszone zostaną kwestie procedur w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora, zmian w przepisach dotyczących postępowań o awans naukowy oraz regulaminów podmiotów doktoryzujących i habilitujących, jak również orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach nadawania stopni naukowych i tytułu profesora. Konferencję zakończy dyskusja.

Spotkanie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych przedstawioną problematyką - szczególnie osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie postępowań awansowych, np. przewodniczących rad dyscyplin.

Zgłoszenia do udziału w konferencji można kierować na adres e-mail: rektorur@ur.edu.pl.

Szczegóły odnośnie do tego wydarzenia można znaleźć w załączonym programie konferencji.

KONFERENCJA 

Rada Doskonałości Naukowej uprzejmie zawiadamia, że dnia 9 maja 2023 r. w godzinach 9:30-14:30 odbędzie się zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim konferencja dotycząca tematyki postępowań w zakresie awansu naukowego.
Organizowana przez Radę Doskonałości Naukowej oraz Uniwersytet Rzeszowski

 Data konferencji: 9 maja 2023 r. 

Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, budynek A0, Aula KULA, ul. prof. S. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów 

Program Konferencji: 

    9.30 – 9.45  

Powitanie uczestników (prof. dr hab. Sylwester Czopek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej)

   9.45 – 11.15  

Wystąpienie prof. dr. hab. Grzegorza Węgrzyna Przewodniczącego RDN na temat dobrych praktyk
w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora 

11.15 – 11.30  

przerwa kawowa, napoje, kanapki

11.30 – 12.15  

Wystąpienie prof. dr. hab. Bronisława Sitka Sekretarza RDN na temat najczęstszych przyczyn odwołań w postępowaniach awansowych oraz podstaw do uchylenia decyzji organów nadających stopnie naukowe 

12.15 – 13.00  

Wystąpienie Artura Woźniaka Kierownika Działu Rozwoju Kadr Naukowych Biura RDN na temat poszukiwania właściwego modelu postępowań o awans naukowy – od pełnej autonomii do szczególnego rodzaju jurysdykcji administracyjnej

13.00  

Dyskusja z udziałem uczestników Konferencji

14.30

Zakończenie Konferencji.

wstecz