Podium dla studentek Instytutu Pedagogiki UR na międzynarodowym konkursie prac naukowych, dydaktycznych i dyplomowych Plzeň 2024

W dniach 21-22.05.2024 r. odbył się międzynarodowy konkurs prac naukowych, dydaktycznych oraz dyplomowych Olympiáda techniky Plzeň 2024 (Rep. Czeska). Zorganizowany został przez Katedrę Wychowania Technicznego Wydziału Pedagogicznego Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Plzeniu. W konferencji uczestniczyli studenci z: Czech, Grecji, Słowacji oraz Polski. Uniwersytet Rzeszowski reprezentowały studentki z Instytutu Pedagogiki kierunku Edukacja Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Prace prezentowane były w czterech kategoriach tematycznych: prace techniczne, dydaktyczne, multimedialne oraz prace dyplomowe. Studentki Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprezentowały następujące prace:

Wiktoria Gierlak, Badanie efektywności dydaktycznej w klasach I-III na przykładzie modułu programowego „Produkcja i wykorzystanie wełny”.

Justyna Dubeńska, Kamila Pilch, Badanie efektywności dydaktycznej w klasach I-III na przykładzie modułu programowego „Wytrzymałe konstrukcje z papieru – zależność wytrzymałości od kształtu elementów konstrukcyjnych”.

Klaudia Czuba, Magdalena Szuba, Badanie efektywności dydaktycznej w klasach I-III na przykładzie modułu programowego „Siłowniki hydrauliczne w praktyce – model koparki”.

Prezentowane prace i projekty były bardzo ciekawe, a ich poziom był bardzo wysoki. Pomimo dużej konkurencji nasze studentki odniosły sukces zajmując dwa drugie miejsca. W kategorii prac dydaktycznych Wiktoria Gierlak oraz Justyna Dubeńska z Kamilą Pilch w kategorii prac technicznych.

Opiekunami naukowymi byli pracownicy Instytutu Pedagogiki dr Waldemar Lib oraz dr inż. Tomasz Warzocha. Zasiadali również w międzynarodowym jury oceniającym prace.

Naszym studentkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, zaś pozostałych studentów zachęcamy do uczestnictwa w przyszłorocznej edycji olimpiady. Więcej informacji o olimpiadzie można przeczytać pod adresem: http://olympiadatechniky.cz

dr Waldemar Lib

Foto: dr Waldemar Lib