Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Rodzina w myślach, sercach i czynach odzwierciedlona - teoretyczne, badawcze i praktyczne implikacje''

W piątek 24 maja 2024 roku w Małej Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się organizowana przez Akademickie Koło Naukowe Familiologów konferencja, która była uczczeniem 20 lat działalności naszego Koła. Była ona bez wątpienia wyjątkowa tak jak na jubileusz 20-lecia przystało.

Zainteresowanie konferencją przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Rozpoczęła się punktualnie o godz. 9:00 a zakończyła po godzinie 20. Wzięło w niej udział 11 profesorów (w tym 3 belwederskich) oraz 15 doktorów, którzy reprezentowali różne ośrodki naukowe w Polsce i na świecie, były to: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Akademia Tarnowska, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Akademia Zamojska, Uniwersytet w Kamieńcu Podolskim (Ukraina), Uniwersytet w Saragossie (Hiszpania), Organizacja Estuar (Rumunia).

Szczególne podziękowania kierujemy do tych z Państwa, którzy zaszczycili nas swoją obecnością stacjonarnie i uroczyście otworzyli naszą konferencję: dr hab. Elżbieta Rokosz, prof.

UR – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia oraz dr Waldemar Lib – Prodziekan Kolegium Nauk Społecznych.

Szczególne podziękowania kierujemy również do tych z Państwa, którzy zasiedli w prezydium, by kierować obradami konferencji: dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL, dr Magdalena Parzyszek (KUL), dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR, dr hab. Urszula Gruca-Miąsik, prof. UR, dr Hubert Sommer (UR).

W konferencji wzięło udział również bardzo duże grono studentów oraz praktyków – ponad 80 osób z różnych uczelni, w większości z Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale także z Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu, Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenia PROSPECTUS, I LO im. M. Kopernika w Krośnie, Uniwersytetu we Lwowie, Uniwersytetu w Kijowie oraz Uniwersytetu Ilia State (Gruzja).

Serdeczne podziękowania składamy tym, którzy objęli konferencję Patronatami Honorowymi, są to: Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prorektor Kolegium Nauk Społecznych UR, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia UR, Dziekan Kolegium Nauk Społecznych UR, Dyrektor Instytut Pedagogiki - Uniwersytet Rzeszowski, Sekcja Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego,

Prezydent Miasta Rzeszowa, Podkarpacki Kurator Oświaty, Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie.

Podziękowania kierujemy do naszych sponsorów, którzy wsparli to wydarzenie zaopatrując nas w jedzenie dla uczestników konferencji oraz pomoc w promocji wydarzenia:

Przystanek Pączkarnia Rzeszów , Zawijane , Sokołów, Ksero Rzeszów AroDruk.

Chcemy serdecznie podziękować Pani mgr Annie Soleckiej z Instytutu Pedagogiki za pomoc w organizacji konferencji.

Dziękujemy także Panu mgr. inż. Wojciechowi Chwała za pomoc i opiekę informatyczną nad wydarzeniem.

Dziękujemy Pani Martyna Grabiec za fotografowanie konferencji oraz nagrywanie filmów.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że to wydarzenie było tak wyjątkowe, Państwa zaangażowanie i praca były bezcenne: Pani dr hab. Urszula Gruca-Miąsik, prof. UR – opiekuna Koła Familiologów, Zarząd AKNF oraz członkowie koła, którzy pomagali w organizacji konferencji.

Dziękujemy także słuchaczom, którzy zjawili się na konferencji, aby wysłuchać cennych, budujących i inspirujących wystąpień.

Przygotowania do konferencji były długie i ciężkie, ponieważ chcieliśmy zadbać o wszystko w każdym szczególe. Bardzo dziękujemy za pozytywny odzew, ciepłe i miłe słowa po konferencji, które docierają do nas mailowo ale także osobiście. Jest to dla nas duża satysfakcja z ogromu włożonej pracy ale także motywacja do tego, żeby przyszłe wydarzenia organizowane przez Familiologów były jeszcze lepsze.

Tekst:     Damian Płodzień

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Rodzina w myślach, sercach i czynach odzwierciedlona - teoretyczne, badawcze i praktyczne implikacje''

Zdjęcia, film: Martyna Grabiec