Zakład Psychologii

  1. Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UR - Kierownik
  2. Dr Tomasz Gosztyła
  3. Dr Małgorzata Marmola
  4. Dr Danuta Ochojska
  5. Dr Jacek Pasternak
  6. Dr Anna Wańczyk-Welc
  7. Dr Anna Wołpiuk-Ochocińska
  8. Dr Jerzy Zięba
  9. Dr Anna Englert-Bator
  10. Mgr Anna Lenart