Zakład Edukacji Literackiej

  1. Dr hab. Alicja Ungeheuer – Gołąb, prof. UR - Kierownik
  2. Dr Alicja Kubik
  3. Dr Sławomira Pusz