Teresa Piątek

DR TERESA PIĄTEK

starszy wykładowca

w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: tepiatek@ur.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe:

Wczesna edukacja dziecka

Indywidualizacja w procesie edukacji dzieci

Nauczyciel wczesnej edukacji

 

Doświadczenia zawodowe:

 • magister nauczania początkowego (specjalność nauczycielska) – WSP w Rzeszowie;
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – UMCS w Lublinie;
 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń/warsztatów z zakresu wczesnej edukacji dziecka (m.in. z podstaw wczesnej edukacji, metodyki kształcenia zintegrowanego, współczesnych kierunków pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej);
 • promotorstwo prac licencjackich i magisterskich na specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych – specjalność edukacja przedszkolna.

 

Doświadczenie zawodowe nabyte poza uczelnią:

 • praca na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej przez 22 lata (3 lata w Szkole Podstawowej Nr 7 w Rzeszowie – dawnej szkole ćwiczeń WSP, 12 lat w Zespole Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie, w tym 5 lat na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie oraz 7 lat w Szkole Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie;
 • uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Wybrane formy doskonalenia zawodowego:

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
 • Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego
 • Warsztaty dotyczące wewnątrzszkolnego systemu oceniania ucznia oraz mierzenia jakości pracy szkoły
 • Warsztaty: Skuteczne zarządzanie szkołą
 • Kurs wrażliwości pedagogicznej
 • Szkolenie: Umiejętności interpersonalne
 • Szkolenie: Aktywne metody nauczania w pracy z grupą
 • Warsztaty: Komunikacja w grupie
 • Warsztaty: Rozwiązywanie problemów
 • Kurs w zakresie organizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 • Studium doskonalenia pedagogicznego
 • Kurs: Podstawy obsługi komputera

 

Wybrane publikacje:

 • T. Piątek, Dylematy oceniania wczesnoszkolnego, [w:] W. Walat, W. Lib (red.), „Edukacja-Technika – Informatyka”, Kwartalnik naukowy 1/23/2018, Wydawnictwo UR 2018, s. 257 – 263, ISSN 2080.
 • T. Piątek, Analogowo-cyfrowe spotkania w przestrzeni wczesnoszkolnej [w:] W. Walat, W. Lib (red.), „Edukacja-Technika – Informatyka”, Kwartalnik naukowy Nr 1(19) 2017, Rzeszów UR 2017, s. 235-240, ISSN 2080-9069.
 • T. Piątek, Samoocena studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej u progu ich pracy zawodowej [w:] M. Marmola, A. Wańczyk-Welc (red.), Kompetencje życiowe młodych dorosłych, Rzeszów 2016, s. 48-58, ISBN 978-83-7996-365-2.
 • T. Piątek, „Szkoła mała i normalna” – współczesne koncepcje edukacyjne widziane poprzez pryzmat alternatywnych doświadczeń z przeszłości [w:] R. Pęczkowski (red.), Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej, Rzeszów 2015, s.129-139, ISBN 978-83-7996-182-5.
 • T. Piątek, Kompetencje ortograficzne uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej – uwarunkowania, stan aktualny, ćwiczenia usprawniające, [w:] I. Nowakowska-Buryło, K. Kruszko, Lubelski Rocznik Pedagogiczny. Tom XXXIV/ 2. Wydanie specjalne. Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Perspektywa teoretyczna i rozwiązania praktyczne, Lublin 2015, s. 194-210, ISBN 9788301376136.
 • T. Piątek, Sztuka wydobywania człowieczeństwa – podstawowa wartość wychowania [w:] W. Furmanek, A. Długosz (red.) Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości, Rzeszów 2015, s. 158-167, ISBN 978-83-7996-131-3.
 • T. Piątek, Edukacyjne implikacje wychowania rodzinnego [w:] A. Śniegulska, K. Serwatko (red.), Oblicza współczesnej rodziny, Sanok 2015, s.159-166, ISBN 978-83-61802-93-8.
 • T. Piątek, Przybliżanie dzieci do sztuki i rozwijanie ich świadomości własnej przestrzeni kulturowej, [w:] A. Mach (red.), Kultura – Sztuka – Edukacja – Terapia w interdyscyplinarnej perspektywie. Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Nr 2/2014, ISBN 978-83-7996-109-100-2.
 • T. Piątek, Samoocena nauczycieli w kontekście ich działań edukacyjnych [w:] W. Błażejewski, Z. Ruszaj (red.), Pedagogiczne, psychologiczne i społeczne refleksje nad zdrowiem oraz skuteczną edukacją zdrowotną. Tom XII, PWSTE Jarosław 2014, s., ISBN 978-83-63909-58-1.
 • T. Piątek, Kierowanie klasą szkolną – kreowanie poczucia sprawstwa [w:] K. Szmyd, A. Garbarz, Z. Frączek, B. Skoczyńska-Prokopowicz (red.), Kultura – przemiany - edukacja. Tom II. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2014, s. 165-176, ISBN 978-83-7996-078-1.
 • T. Piątek, Małe formy teatralne w edukacji wczesnoszkolnej [w:] E. Dolata, S. Pusz (red.), Wczesna edukacja dziecka. Implikacje do praktyki pedagogicznej, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2013, s. 175-195.
 • T. Piątek, Inteligencja emocjonalna a świadomość własnej skuteczności nauczycieli względem dysfunkcyjnych i patologicznych zachowań uczniów [w:] M. Barłóg, E. Tłuczek-Tadla, M. Żak (red.), Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka. Dyskurs pedagogiczny Tom VII, Jarosław 2013, s.111-131.
 • T. Piątek, Cechy osobowe i kompetencje współczesnego nauczyciela w kontekście myśli korczakowskiej [w:] A. Bajorek, K. Serwatko, A. Śniegulska, W trosce o dziecko. Rozważania w kontekście pedagogiki Janusza Korczaka, PWSZ Sanok 2012, s. 94-125.
 • T. Piątek, B. Romanek, (red.), Wyzwania i potrzeby współczesnej szkoły. Dyskurs pedagogiczny Tom 5, PWSTE Jarosław 2012, s. 207, ISBN 978-83-88139-28-4.
 • T. Piątek, A. Ilnicka-Michnik, Rozmowa - zaniedbywana metoda wychowania, [w:] Wyzwania i potrzeby współczesnej szkoły. Dyskurs pedagogiczny Tom 5, red. T. Piątek, B. Romanek, PWSTE Jarosław 2012, s. 39-58, ISBN 978-83-88139-28-4.
 • T. Piątek, A. Wańczyk-Welc, Percepcja dziecka zdolnego w wychowaniu przedszkolnym [w:] Uczeń zdolny w rodzinie i w szkole. Dyskurs pedagogiczny Tom I, red. Cz. Lewicki, W. Błażejewski, E. Szal, PWSTE Jarosław 2011, s. 245-273, ISBN 978-83-88139-31-4.
 • T. Piątek, A. Wańczyk-Welc, Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich jako możliwości indywidualizacji w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja. Socjalizacja. Integracja, red. E. Skrzetuska, UMCS Lublin 2011, s. 53-62, ISBN 978-83-7784-032-0.
 • T. Piątek, B. Wańczyk, E. Pokorska, Samoświadomość nauczyciela w kontekście podejmowanych przez niego działań pedagogicznych, [w:] red. I. E. Laska, Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci, Rzeszów 2007, s. 155-164, ISBN 978-83-327-2.
 • E. I. Laska, T. Piątek, Wokół zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2005, s.187, ISBN 83-7338-260-7.
 • T. Piątek, Idea integracji w reformującej się szkole, [w:] Integracja w teorii i praktyce edukacji szkolnej, (red.), Cz. Lewicki, W. Jakubowicz, Kolegium Nauczycielskie, Tarnobrzeg, UR, Fosze, Rzeszów 2003, s. 85-98, ISBN 83-88845-23-3.