Rada Naukowa

 

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ – dr hab. prof. UR Ryszard Pęczkowski, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

 

CZŁONKOWIE:

Prof. dr hab. Tadeusz Aleksander, Krakowska Akademia im. A. M. Modrzewskiego, Polska

Dr hab. prof. UR Krystyna Barłóg, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Prof. dr hab. Ryszard Bera, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Prof. dr hab. Józefa Brągiel, Uniwersytet Opolski, Polska

Dr hab. prof. KUL Jacek Gołębiowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Dr hab. prof. UR Grzegorz Grzybek, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Dr hab. prof. UR Edmund Juśko, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Dr hab. prof. UR Janusz Miąso, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Dr hab. prof. UP Józef Młyński, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska

Dr hab. Grzegorz Nieć prof. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska

Prof. dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Dr hab. prof. KUL Tomasz Nowicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Prof. dr hab. Elżbieta Osewska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Polska

Prof. dr hab. Andrzej Radziewicz - Winnicki, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Dr hab. prof. KUL Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Dr hab. prof. APS Adam Solak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Polska

Prof. dr hab. Józef Stala Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

Dr hab. prof. UP JP II Stanisław Sorys, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Polska

Dr hab. prof. UR Marta Uberman, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Dr hab. prof. UR Marta Wrońska, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

 

Prof. Paed Dr. Vasil Gluchman, Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Dr. Jürgen Hartwig, Uniwersytet w Bremie, Niemcy

Prof. Paed Dr. Alena Hašková, CSc., Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja

Prof. dr hab. Dmytro Hertciuk, Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Ukraina

Prof. Paed Dr. Igor Kominarec, PhD., Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Prof. PhD. Yuliana Lavrysh, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraina

Prof. Paed Dr. Jozef Liba PhD, Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Prof. Dr. Kas Mazurek, Uniwersity of Lethbridge, Kanada

Prof. PhD. Liliya Morska, Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Ukraina

Prof. Paed Dr. Jozef Pavelka, CSc., Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Prof. dr hab. Jurii Pelekh, Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równym, Ukraina

Prof. Juliana Popova, PhD, University of Ruse, Bułgaria

Prof. PhD. Ingvill Rasmussen, Uniwersytet w Oslo, Norwegia

Prof. dr hab. Iwan Rusnak, Humanistyczna Akademia Pedagogiczna, Ukraina

Dr. Juan Ramón Soler Santaliestra, Uniwrersytet w Saragossie, Hiszpania

Prof. PhD. Istvan Schmercz, Uniwersytet w Nyiregyhaza, College of Nyiregyhaza, Wegry

Dr hab. Iryna Simkowa Kijowska Politechnika im. I. Sikorskiego, Ukraina

Prof. Dr. Margaret Winzer, University of Lethbridge, Kanada