SZKOLENIE ŚWIADOMOŚCIOWE DOTYCZĄCE PROBLEMÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA STUDENTÓW UR

Biuro Projektu „Przyjazny nURt” zaprasza studentów I roku studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na szkolenie, które ma na celu zwiększenie poziomu świadomości społecznej na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ich funkcjonowania na Uczelni oraz integracji ze środowiskiem akademickim.

Szczegóły w dołączonym piśmie.