Pracownia Technologii Informatycznych i Prawa Medycznego

LABORATORY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MEDICAL LAW

Tytuł

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dyżur

Nr pok.

Nr tel.

E-mail

dr hab. prof. UR

Aleksander Piecuch

Kierownik Zakładu

Dyżur dydaktyczny

Śr. (Wed)

0800-0930

pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 6

17 872 2089

apiecuch@ur.edu.pl

dr

Anna Jacek

adiunkt

Pt. (Fri)

1535-1705

pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 6

17 872 2089

ajacek@ur.edu.pl 

 

Publikacje Naukowe pracowników Zakładu znajdują się na stronie Expertus - Bibliografia Publikacji Pracowników UR: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/