Działalność naukowa

Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego „Misja prawa finansowego - wyzwania współczesności”

Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego

„Misja prawa finansowego - wyzwania współczesności”

Rzeszów 16-18 października 2022 r.

 

W dniach 16-18.10.2022 r. Zakład Prawa Finansowego Instytutu Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizował w Rzeszowie Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego pt. „Misja prawa finansowego - wyzwania współczesności”. W Zjeździe wzięło udział 120 osób, wybitnych postaci tworzących i  kreujących świat prawa finansowego zarówno tego teoretycznego, jak i  praktycznego, reprezentujących krajowe ośrodki naukowe zajmujące się szeroko rozumianą problematyką prawa finansowego. Dla rzeszowskiego ośrodka naukowego wydarzenie jest bezprecedensowe, ponieważ do tej pory Uniwersytet Rzeszowski nie był organizatorem takiego ogólnopolskiego wydarzenia.

Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyła dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR, pozostałymi członkami komitetu byli: dr Paweł Majka, dr Marta Sagan-Martko, dr Anna Wójtowicz-Dawid, mgr Joanna Łubina i mgr Natalia Sordon.

Zjazd odbył się pod patronatem Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Patronat medialny sprawowało Wydawnictwo C.H. Beck.

Tematem przewodnim rozważań był dyskurs naukowy, w ramach którego podjęto próbę określenia misji stawianej współcześnie regulacjom prawa finansowego z uwzględnieniem różnych jego obszarów. Efektem dwudniowego Zjazdu będzie monografia naukowa przygotowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

 

wstecz