Działalność naukowa

Zjazd Katedr i Zakładów oraz Zespołów Badawczych Publicznego Prawa Gospodarczego w Lublinie

W dniach 12 – 14 czerwca br. w Lublinie odbył się Zjazd Katedr i Zakładów oraz Zespołów Badawczych Publicznego Prawa Gospodarczego zorganizowany przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego i Katedrę Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Tematyką przewodnią bieżącej edycji były „Konflikty wartości w publicznym prawie gospodarczym”. W bardzo bogatym planie konferencyjnym znalazło się aż 86 wystąpień konferencyjnych naukowców ze wszystkich ośrodków akademickich zajmujących się zarówno stricte publicznym prawem gospodarczym, jak i prawem gospodarczym i handlowym.

Obrady rozpoczęła uroczysta sesja plenarna, poprzedzona wystąpieniami władz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: Dziekana dr hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL, prodziekana ds. kształcenia dr hab. Michała Domagały oraz Kierownika Katedry Prawa Administracyjnego ks. dr hab. Sławomira Fundowicza, Prof. KUL.

 Szczegółowy zapis video sesji plenarnej jest dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=KfznNg_lfqw

Następnie, przez 2 dni odbyło się łącznie 14 sesji równoległych. W gronie prelegentów Zjazdu reprezentujących Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego znaleźli się:  dr hab. Agata Barczewska-Dziobek, prof. URz, która przedstawiła temat „Działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jako organu ochrony prawa” oraz dr hab. Jan Olszewski, prof. URz, z wystąpieniem poświęconym „Wartościom w publicznym prawie gospodarczym prowadzącym do realnego uspołecznienia gospodarki rynkowej”.

Wśród wielu wystąpień dało się w sposób szczególny zauważyć problematykę szczegółowych części prawa gospodarczego, jakim niewątpliwie są aspekty związane z prawem energetycznym, ochroną środowiska czy prawem konsumenckim – obszarami zdaje się najbardziej newralgicznymi w dobie postcovidowego, około wojennego kryzysu energetyczno-paliwowego.

O szeregu proponowanych propozycji legislacyjnych oraz rozważaniach na temat wartości i konfliktów w prawie gospodarczym (w tym o jego granicach między prawem publicznym a prawem prywatnym), już wkrótce będzie można przeczytać w kolejnych numerach punktowanych czasopism KUL oraz okolicznościowej monografii, których wydanie planowanie jest na 2023 rok.

***

Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego jest organizowany co dwa lata, w kolejnych ośrodkach akademickich. Celem tych spotkań jest prowadzenie dyskusji na temat nowych problemów badawczych i wyzwań stojących przed teoretykami i praktykami publicznego prawa gospodarczego. Spotkanie jest także okazją do integracji środowiska naukowego, które zajmuje się tą dziedziną prawa. Kolejny Zjazd planowany jest na rok 2024 w Katowicach, które w tym roku będą Europejskim Miastem Nauki. Gospodarzami będzie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział Finansów Katedra Prawa i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

wstecz